Polska pomoc

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

19 sierpnia obchodzony jest Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2008 r. Wybór tej daty ma związek z tragicznym zdarzeniem, do którego doszło 19 sierpnia 2003 r., kiedy to 22 pracowników humanitarnych straciło życie wskutek wybuchu bomby w siedzibie ONZ w Bagdadzie, stolicy Iraku.

W 2011 r. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej jest obchodzony po raz trzeci, a jego celem jest szerzenie wiedzy o pomocy humanitarnej wśród społeczności międzynarodowej oraz podkreślenie potrzeby wielostronnej współpracy w tej dziedzinie. Tegoroczne hasło - „People helping people" - ma zwrócić uwagę na specyfikę działania pracowników humanitarnych, którzy w bardzo trudnych warunkach, często z narażeniem własnego życia, są gotowi nieść pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych.

Polska aktywnie włącza się w międzynarodowe wysiłki mające na celu niesienie pomocy humanitarnej dla najbardziej potrzebujących. Poza opisywanymi powyżej środkami w wysokości 2,5 mln PLN, Polska przeznaczyła już w 2011 r. ponad 1,8 mln PLN na wsparcie poszkodowanych w wyniku konfliktu w Libii (w tym dofinansowanie działań UNICEF i UNHCR w Libii oraz projekt dot. pomocy żywnościowej Ambasady RP w Kairze na pograniczu libijsko-egipskim). Nasz kraj przekazał również w 2011 r. wsparcie dla podstawowych międzynarodowych organizacji i funduszy humanitarnych takich jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, UNHCR, UNRWA, UN OCHA i Centralny Fundusz Reagowania Kryzysowego (CERF) - łącznie ponad 2,7 mln PLN.

Zachęcamu do zapoznania się ze stronami Biura Pomocy Humanitarnej ONZ (UN OCHA) oraz Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Cywilnej (ECHO), na których można znaleźć więcej informacji nt. obchodów Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej:

http://ec.europa.eu/echo/people/

w górę

Tagi