Polska pomoc

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej - 19 sierpnia 2012 r.

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej obchodzony jest corocznie 19 sierpnia. Data ta nie jest przypadkowa – w dniu 19 sierpnia 2003 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bagdadzie doszło do wybuchu bomby, na skutek którego zginęły 22 osoby – pracownicy humanitarni. Dla upamiętnienia tego wydarzenia oraz dla uczczenia pamięci tych, którzy ponieśli śmierć wypełniając swoje zadania w trakcie misji humanitarnych, w grudniu 2008 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło ten dzień Światowym Dniem Pomocy Humanitarnej.

W 2012 r. jest on obchodzony po raz czwarty, a jego celem jest przypomnienie społeczności międzynarodowej, jak trudne zadanie pełnią organizacje humanitarne, ich pracownicy i wolontariusze. Zgodnie z zapisanymi w międzynarodowym prawie zasadami neutralności i bezstronności świadczenia pomocy humanitarnej, osoby te, niezależnie od rodzaju zagrożenia, powinny mieć zapewniony bezpieczny dostęp do ofiar katastrofy. Jednakże, w okresie ostatnich 10 lat na świecie aż 800 pracowników humanitarnych poniosło śmierć, a 1300 było porwanych bądź odniosło obrażenia w trakcie wykonywania misji. Pomoc humanitarna staje się jedną z najbardziej niebezpiecznych profesji, ponieważ każdego dnia pracownicy humanitarni są narażeni na utratę zdrowia i życia, świadcząc pomoc w bardzo trudnych warunkach, m.in.: w Afganistanie,  Sudanie, Syrii czy Somalii.

Polska aktywnie włącza się w międzynarodowe wysiłki mające na celu niesienie pomocy humanitarnej dla najbardziej potrzebujących. W 2011 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczyło na pomoc humanitarną ok. 15 mln PLN[1]. Najważniejszymi beneficjentami polskiej pomocy humanitarnej były: Libia, państwa Rogu Afryki, Sudan Południowy oraz Turcja. Dokonano również wpłat do budżetów ogólnych międzynarodowych organizacji humanitarnych. W ramach Prezydencji w Radzie UE, Polska kierowała pracami grupy roboczej ds. pomocy humanitarnej i żywnościowej (COHAFA). Ponadto, w okresie od lipca 2011 r. do lipca 2012 r. Polska wraz z Niemcami pełniła przewodnictwo w inicjatywie donatorów pomocy humanitarnej Good Humanitarian Donorship.

Zachęcamy do zapoznania się ze stronami Biura Pomocy Humanitarnej ONZ (UN OCHA) oraz Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Cywilnej (ECHO), na których można znaleźć więcej informacji nt. obchodów Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej w 2012 r.

Zachęcamy również do odwiedzenia związanej z tym wydarzeniem strony dot. specjalnej inicjatywy ONZ, organizacji międzynarodowych oraz piosenkarki Beyoncé: „I was here”.

 

[1] W kwotę tę wliczone zostały m.in. dokonane w 2011 r. wpłaty humanitarne na programy MKCK i WFP w Afganistanie.

Film pochodzi z kampanii „Healthcare in Danger” Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

w górę

Tagi