Polska pomoc

 

Świat nie zamyka się na chorobie: wolontariat na rzecz niepełnosprawnych w Gruzji. Kontynuacja.

W działaniach projektu realizowanego między 15 czerwca a 31 grudnia 2012 r. w Tbilisi w Gruzji wzięło udział dwóch wolontariuszy, którzy przebywali na miejscu w okresie 18 lipca – 20 grudnia i 28 sierpnia – 20 grudnia. Wykonawcą projektu było Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, a partnerem lokalnym gruzińska filia Zakonu Posługujących Chorym (oo. Kamilianów). Beneficjentami projektu byli pacjenci i podopieczni ośrodków prowadzonych przez Zakon Ojców Kamilianów.

Projekt zakładał kontynuację prac rozpoczętych w poprzednich latach, i włączenie wolontariuszy w codzienną pracę w Poliklinice i nowo otwartym Centrum Osób Niepełnosprawnych „Lasza” prowadzonym przez Zakon Ojców Kamilianów w Tbilisi. Praca wolontariuszy polegała na rehabilitacji (zabiegach kinezyterapeutycznych, fizykoterapeutycznych, masażach i konsultacjach lekarskich), którą świadczono wszystkim pacjentom Polikliniki i podopiecznym Centrum. 

Przeprowadzono również szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu obsługi urządzeń i zabiegów fizykoterapeutycznych dla lokalnego personelu. Wolontariusze pomagali również w organizacji zajęć dla podopiecznych Centrum Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie trwania projektu w terapii prowadzonej przez wolontariuszy uczestniczyło 20 podopiecznych domu św. Kamila, 25 pacjentów dziecięcych, i 20 pacjentów dorosłych.

W rezultacie projektu udoskonalono system pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez stworzenie kompleksowego zespołu specjalistów w nowopowstałym Centrum, co polepszy komfort życia niepełnosprawnych pacjentów i zwiększy liczbę osób niepełnosprawnych objętych opieką. Zakupiony sprzęt wyposażył sale ośrodków, co podniosło komfort podopiecznych i jakość pracy personelu. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom dla miejscowych fizjoterapeutów i lekarzy podniosły się standardy udzielanej pomocy.