Polska pomoc

Świat nie kończy się na niepełnosprawności

Projekt Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, mający na celu wyszkolenie terapeutów do głównego ośrodka rehabilitacyjnego w Gruzji, prowadzonego przez ojców Kamilianów, podchodził do problemu w sposób kompleksowy.

Pięciu uczestniczkom z Gruzji (fizjoterapeutkom, terapeutkom zajęciowym i specjalistce logopedii) w trakcie ich 3-miesięcznego stażu udało pokazać metody pracy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych stosowane w Fundacji oraz w innych ośrodkach terapeutycznych w województwie śląskim. Odwiedzane instytucje - Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny dla autystów,  Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku, Ośrodek Rehabilitacyjny EUROMED w Opolu, Oddział Dzienny Wojewódzkiego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, Szpital dla Psychicznie Chorych w Branicach, Zakład Aktywności Zawodowej w Branicach, pokazały stażystom pełen wachlarz technik i metod pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

Każda ze specjalistek gruzińskich brała czynny udział w zajęciach praktycznych prowadzonych w Fundacji. W rezultacie uczestniczki miały możliwość nauczyć się właściwego doboru technik pracy w zależności od indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz uwarunkowań sprzętowych.

Ośrodek rehabilitacji oo. Kamilianów odwiedziła też grupa specjalistów z Fundacji, którzy wspólnie z gruzińskimi kolegami zorganizowali i wyposażyli pracownie muzykoterapeutyczną oraz  profesjonalny gabinet logopedyczny. Projekt zakończył się przygotowaniem dla najbardziej skomplikowanych przypadków podopiecznych Ośrodka oceny diagnostycznej wraz z opracowaniem zaleceń co do dalszej pracy terapeutycznej.

w górę

Tagi