Polska pomoc

 

Stworzenie przestrzeni publicznej dla integracji grup defaworyzowanych – rewitalizacja ogrodu Ośrodka Begurebi

Ośrodek Begurebi znajduje się w lewobrzeżnej, biedniejszej części Tbilisi. Lewobrzeżne Tbilisi pozbawione jest zadbanych miejsc w przestrzeni publicznej, w których można bezpiecznie i aktywnie spędzać czas. Teren ogrodu przy Ośrodku o powierzchni ok 1800 m2 prowadzony jest przez organizację Child and Environment. W przeszłości był to opustoszały plac z ubitą ziemią i kilkunastoma starymi drzewami oraz ruiną dawnego boiska.

Stworzenie przestrzeni publicznej dla integracji grup defaworyzowanych – rewitalizacja ogrodu Ośrodka Begurebi

Projekt zrealizowany został w okresie 7 września – 14 grudnia 2015 r. w stolicy Gruzji, Tbilisi we współpracy z partnerem lokalnym – organizacją pozarządową Mas ra vargot.

Głównym założeniem projektu była budowa ogrodu i wyposażenie go w urządzenia do bezpiecznych form rehabilitacji i rekreacji. Podstawą podjęcia działań było przekonanie, że istnienie takiego miejsca umożliwiłoby przyjęcie w ciągu dnia znacznie większej liczby dzieci oraz integrację stałych podopiecznych z dziećmi spoza ośrodka, które i tak dziś chętnie przychodzą na ten teren. Jest to jedyna tego rodzaju atrakcja w okolicy. Realizacja projektu wieńczyła proces renowacji Ośrodka finansowany przez Ambasadę, wzbogacając go o funkcjonalną i bezpieczną przestrzeń dostępną również dla lokalnych mieszkańców.

W procesie odbudowy ogrodu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele urzędu miasta Tbilisi, szczególnie w fazie projektowania i wykonania. Równolegle do prac projektowych miasto Tbilisi sfinansowało modernizację boiska sportowego położonego na terenie ogrodu ośrodka Begurebi.

Stworzenie przestrzeni publicznej dla integracji grup defaworyzowanych – rewitalizacja ogrodu Ośrodka Begurebi

Rezultatem projektu było powstanie ogrodu według profesjonalnego, nowoczesnego projektu opracowanego przez architekta krajobrazu.

W wyremontowanym ogrodzie podopieczni Ośrodka Begurebi mają dostęp do bezpiecznych form rehabilitacji i rekreacji. Oprócz sprzętów do uprawiania sportu zainstalowano kilkanaście nowych urządzeń służących do rekreacji i rehabilitacji. Projekt i przyświecające mu cele zostały rozpropagowane dzięki kampanii informacyjnej przeprowadzonej w mediach społecznościowych.

Dzięki działaniu Ambasady możliwa będzie lepsza integracja społeczna zamieszkujących lewobrzeżne Tbilisi dzieci z niepełnosprawnością z ich w pełni zdrowymi rówieśnikami. Projekt przyczynił się do wzmocnienia wizerunku Polski jako przyjaznego partnera stymulującego kreatywne przedsięwzięcia społeczno-rozwojowe w Gruzji. Dzięki kampanii informacyjnej i dużemu zainteresowaniu mediów, przedstawicieli samorządu i okolicznych mieszkańców sytuacja osób niepełnosprawnych oraz informacja nt. potrzeby podejmowania działań mających na celu integrację społeczna dotarła do szerokiej publiczności.

Projekt pozwolił także gruzińskim urzędnikom samorządowym na poznanie zasad projektowania i zakładania niskobudżetowych, nowoczesnych i efektywnych miejskich terenów rekreacyjnych. Być może wiedza ta przyczyni się do powstawania większej ilości tego typu miejsc w przestrzeni miejskiej Tbilisi i innych miastach Gruzji.