Polska pomoc

 

Studnia dla Jazydów na Górze Sinjar

W górzystym rejonie Sinjaru w północnym Iraku przebywają tysiące Kurdów - Jazydów, którzy w 2014 roku znaleźli w górach tymczasowe schronienie uciekając przed przemocą Państwa Islamskiego. Mimo, że region został już wyswobodzony spod kontroli Państwa Islamskiego to ogromne zniszczenia miast i wsi oraz strach przed powrotem dżihadystów powodują, że duża część Jazydów nie zdecydowała się opuścić góry Sinjar. Na szczycie przebywa do tej pory ponad 2 tys. Jazydów, mieszkających w tymczasowym obozie, w bardzo ciężkich warunkach. Położenie geograficzne oraz warunki bezpieczeństwa sprawiają, że niewiele organizacji pomocowych dociera do tych ludzi ze wsparciem. Fundacja Barzani na co dzień pracuje z tą społecznością gwarantując jej dostęp do żywności, opieki medycznej oraz artykułów pierwszej potrzeby. Mimo to, wciąż dużym problemem jest brak dostępu do wody pitnej.

Na górze działają nieliczne studnie, ale w okresie letnim trwającym w tym regionie od czerwca do końca września można odnotować niedobory wody pitnej. W regionie Góry Sinjar znajdują się podziemne złoża wody, jednak brakuje odpowiedniej infrastruktury wydobywczej. Wywiercenie dodatkowej studni zwiększy ogólny dostęp do wody dla mieszkańców tego regionu.

Studnia dla Jazydów na Górze Sinjar

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 15 lipca do 15 sierpnia 2016 roku we współpracy Agencji Konsularnej RP w Irbilu z partnerem lokalnym, Fundacją Berzani.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do pitnej wody dla osób mieszkających na Górze Sinjar. Wywiercenie studni zwiększy dostęp do wody w tym miejscu. Studnia uruchomiona dzięki finansowaniu Polskiej pomocy byłaby w stanie wydobyć 180-220 galonów wody/minutę. Dodatkowo będzie posiadała własny zbiornik (10,000 litrów) do przechowywania wypompowanej wody oraz generator prądu umożliwiający stałą pracę urządzeń (Góra Sinjar nie jest podłączona do linii energetycznej). Dzięki temu dostęp do wody będzie utrzymywał się na stałym i przewidywalnym poziomie. Fundacja Barzani zobowiązała się do wzięcia odpowiedzialności za konserwację i obsługę studni po jej uruchomieniu.  

Bezpośrednimi beneficjantami projektu będą osoby wewnętrznie przemieszczone (IDPs) mieszkające na Górze Sinjar, które uzyskają dostęp do wody pitnej dzięki wywierceniu i utrzymywaniu funkcjonowania studni (ok. 1000 osób). Studnia będzie ogólnodostępna dla społeczności IDPs na Górze Sinjar.

Studnia dla Jazydów na Górze Sinjar

Projekt zrealizowano w okresie od 15 sierpnia do 30 września 2016 r. Wybudowana została studnia, która zapewnia dostęp do wody pitnej dla ok. 1000 mieszkańców rejonu Góry Sinjar. W ciągu 4 tygodni wykopana została studnia o głębokości 95 metrów, wokół niej zbudowano wiatę chroniącą przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Obok studni znajduje się zbiornik na wodę oraz generator prądu, który umożliwia wydobycie wody zgodnie z potrzebami beneficjentów.

Wartość projektu wyniosła ok. 100 000 PLN (26 500 dolarów amerykańskich). Kwota dotacji ze środków Polskiej pomocy wyniosła ok. 76 000 PLN (20 000 dolarów amerykańskich). Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 3,7929 PLN.