Polska pomoc

Strategia pomocy rozwojowej dla Afryki

W ramach programu polskiej prezydencji, w dniu 26 lipca odbyło się w Warszawie seminarium  „Afrykańskie strategie pomocy rozwojowej wobec Milenijnych Celów Rozwoju - doświadczenie nowych państw członkowskich UE".

Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Europejskich Parlamentarzystów z Afryką (AWEPA) oraz Sejm i Senat RP, wspierani przez  Szwedzką Agencję Międzynarodowej Pomocy Rozwojowej (SIDA) oraz MSZ RP. W seminarium udział wzięli reprezentanci parlamentów państw  afrykańskich i europejskich, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, organizacji pozarządowych oraz zainteresowani goście z Afryki i Europy. Seminarium przewodniczył Jerzy Wenderlich, Wicemarszałek Sejmu RP.

Celem seminarium była promocja dialogu pomiędzy europejskimi i afrykańskimi parlamentarzystami na rzecz współpracy rozwojowej i wypełnienia Milenijnych Celów Rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń okresu transformacji nowych państw członkowskich UE. Omówiono także znaczenie parlamentów regionalnych w Afryce w budowaniu efektywnych planów współpracy rozwojowej.  

Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu ds. współpracy rozwojowej w MSZ RP, przedstawił informację na temat skali dotychczasowego zaangażowania Polski we współpracę rozwojową, projektu ustawy o współpracy rozwojowej oraz stanu prac nad projektem polskiego wieloletniego programu współpracy rozwojowej. Podkreślił także rolę demokracji, wolności i praw człowieka w procesie wspierania rozwoju. Zwrócił również uwagę na bezpośrednią pomoc polskiego społeczeństwa na rzecz krajów Afryki, realizowaną w ramach mechanizmu przekazywania 1% podatku od dochodu przez te podmioty, które otrzymane w ten sposób środki przeznaczają na współpracę rozwojową. Minister Stanowski zadeklarował   również, iż Polska gotowa jest dzielić się z państwami afrykańskimi doświadczeniami transformacji ustrojowej.

W dalszej części seminarium Piotr Iwaszkiewicz, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, poprowadził panel poświęcony problematyce współpracy państw członkowskich UE z krajami afrykańskimi. Dyskusja koncentrowała się na stanie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju oraz możliwości zwiększenia skuteczności pomocy rozwojowej.

W trakcie seminarium powracał temat suszy i klęski głodu w Rogu Afryki. Przyjęto rekomendacje oraz rezolucję dot. pomocy humanitarnej dla Somalii.

w górę

Tagi