Polska pomoc

 

Stołówka dla szkoły w Tegh

Celem projektu była poprawa warunków nauki w szkole w Tegh poprzez umożliwienie dzieciom spożywania ciepłych posiłków w stołówce o odpowiednich standardach higienicznych.

Tegh to niewielka miejscowość położona w południowej Armenii w prowincji Syunik, niedaleko granicy z Azerbejdżanem. Zamieszkana jest przez niecałe 3 tysiące mieszkańców.

W miejscowej szkole nr 2 uczy się 165 uczniów. Placówka zlokalizowana jest w trzykondygnacyjnym budynku. Podczas działań wojennych częściowemu zniszczeniu uległo najwyższe piętro oraz węzeł sanitarny budynku. Stan budynku pogorszył także brak bieżących remontów i konserwacji, na które ani szkoła, ani lokalna administracja nie posiadały wystarczających środków.

W szkole nie funkcjonowała stołówka. Pomieszczenia, które wcześniej służyły do przygotowywania i wydawania posiłków były zniszczone. W ramach projektu wykonano ich remont, w tym wymieniono podłogi, odremontowano ściany, naprawiono przeciekający dach, doprowadzono węzeł sanitarny do obsługi zaplecza stołówki oraz zakupiono meble. Obecnie stołówka jest w stanie zapewnić jednorazowo ciepły posiłek dla 60 osób.

Wartość projektu wyniosła 33 190 zł (dla kalkulacji przyjęto kurs 1 euro = 4,1749 zł).