Polska pomoc

Staże nauczycieli - terapeutów z Gruzji w Tczewie

W dniu 21 września 2015 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego działania w ramach projektu "Mam prawo! Transfer nowoczesnych programów i metod terapii i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni”. Na wrzesień i październik zaplanowane zostały staże dla nauczycieli-terapeutów z Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni w Gruzji.

Do Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie przyjechała pierwsza 5-osobowa grupa nauczycieli - terapeutów z Centrum Orioni w Zestafonii. Po wcześniejszym zapoznaniu się przez nich z materiałami dydaktycznymi i po szkoleniach teoretycznych przyszedł czas na praktykę.

Wybrani terapeuci z zakresu 5 różnych dziedzin: fizjoterapii, AAC, terapii Tomatis, Terapii Pedagogicznej i tworzenia IPET-ów pod opieką nauczycieli specjalistów z ZPS zaznajamiają się z nowymi metodami pracy, z praktycznym codziennym wykorzystywaniem nowego sprzętu, pomocy i oprogramowania. Indywidualnie, każdy specjalista w zakresie swojej specjalności uczestniczy w rewalidacyjnych zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez terapeutów ZPS, obserwując przebieg procesu edukacyjno-rewalidacyjnego. Oprócz tego każdy z nich bierze czynny udział w zajęciach grupowych, np. warsztatach terapii zajęciowej.

1 października przyjedzie kolejna 5-osobowa grupa, która będzie zdobywać praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie kolejnych specjalności: terapii w Sali Doświadczania Świata, Logopedii, Terapii Behawioralnej, terapii Biofeedback i założeń programowych IPET.

Projekt zakłada transfer nowoczesnych programów i metod pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną będącymi pod opieką Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI działającego w Zestafoni. Poprzez szkolenia terapeutów i nauczycieli przeprowadzone w oparciu o opracowane poradniki metodyczne, zawierające między innymi opis i zastosowanie nowoczesnych pomocy edukacyjnych i terapeutycznych, przygotowana zostanie kadra wdrażająca nowe programy i metody na terenie objętym działalnością ORIONI.

Projekt realizowany jest przez Zespołu Szkół Specjalnych w Tczewie we współpracy z Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni.

Strona projektu: http://mamprawo-gruzja.pl/

w górę

Tagi