Polska pomoc

Startują szkolenia dla urzędników z krajów PW w 2016 roku

Wkrótce rusza kolejna edycja szkoleń w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. W tym roku zaplanowano cztery moduły szkoleniowe:

  • w zakresie reformy samorządowej dla urzędników gruzińskich,
  • dot. wdrażania zapisów Umów Stowarzyszeniowych/DCFTA w zakresie handlu produktami rolnymi dla przedstawicieli administracji rządowej Gruzji, Mołdawii i Ukrainy,
  • nt. przeciwdziałania korupcji na Ukrainie dla urzędników ukraińskich
  • staże w obszarze służby cywilnej dla przedstawicieli wszystkich krajów PW.

W tegorocznych szkoleniach będzie uczestniczyć łącznie ponad 60 słuchaczy.

W  latach 2011 - 2015 w ramach AAPPW zorganizowanych zostało 16 modułów szkoleniowych, w których brało udział 316 przedstawicieli organów administracji publicznej z krajów Partnerstwa PW.  Największą grupę uczestników stanowili przedstawiciele administracji gruzińskiej (102 osoby), następnie mołdawskiej (68 osób) i ukraińskiej (59 osób). Administrację rządową Azerbejdżanu reprezentowało 35 urzędników, Armenii – 34, a Białorusi – 18. 

Program Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego został uruchomiony w 2011 roku w celu wzmocnienia administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników. Program realizowany jest przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej (KSAP) w ramach polskiej współpracy rozwojowej.

w górę

Tagi