Polska pomoc

 

Stabilizacja sytuacji humanitarnej uchodźców syryjskich w prowincji Akkar poprzez zabezpieczenie dachu nad głową oraz dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

W latach 2011 – 2014 nastąpił masowy napływ do Libanu uchodźców syryjskich w liczbie 1,2 – 1,5 mln. Skokowy przyrost liczby mieszkańców spowodował szereg konsekwencji politycznych, społecznych i ekonomicznych takich jak:

  • wzrost bezrobocia wśród Libańczyków oraz spadek wynagrodzeń,
  • zwiększenie liczby pacjentów w szpitalach i ośrodkach zdrowia – w niektórych miejscowościach w prowincji Akkar nawet o 100%,
  • zwiększenie liczby dzieci w szkołach,
  • załamanie w systemie usług komunalnych, takich jak dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów stałych i dostarczanie energii elektrycznej ze względu na podwojenie liczby mieszkańców w przeciągu 2-3 lat,
  • wzrost cen wynajmu mieszkań o nawet 400% w mieszkaniach o najniższym standardzie (w latach 2014-2017 stawki wynajmu mieszkań obniżyły się o ok 25% ze względu na pojawienie się na rynku nowych lokali i mieszkań wybudowanych specjalnie dla uchodźców lecz nadal pozostają trzykrotnie wyższe niż w 2011 r, czyli przed pojawieniem się pierwszej fali uchodźców).

Stabilizacja sytuacji humanitarnej uchodźców syryjskich w prowincji Akkar poprzez zabezpieczenie dachu nad głową oraz dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

Projekt ma na celu dalszą stabilizację sytuacji humanitarnej uchodźców syryjskich przebywających w libańskiej prowincji Akkar oraz regionach przyległych oraz wypracowanie mechanizmów pozwalających na stopniowe przejście od pomocy humanitarnej ku wsparciu zatrudnienia uchodźców. W ramach projektu zabezpieczony zostanie dach nad głową dla uchodźców, nastąpi poprawa dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz rozszerzenie zakresu usług medycznych dostępnych nieodpłatnie dzięki działalności stacjonarnego ośrodka zdrowia w Bire oraz kliniki mobilnej, niosącej pomoc medyczną mieszkańców nielegalnych obozowisk namiotowych i oddalonych skupisk uchodźców.  Realizowane będą także działania związane z przezwyciężaniem pogłębiającego się ubóstwa uchodźców syryjskich poprzez udzielanie zapomóg celowych oraz wdrożenie pilotażowego programu robót publicznych, realizowanych we współpracy z władzami samorządowymi. Program będzie kierowanych do tych uchodźców, którzy  nie zostaną objęci zapomogami.