Polska pomoc

Spotlight on Decentralization

Spotlight on Decentralization[1]

Paneliści podzieli się opiniami oraz doświadczeniami nt. decentralizacji w kontekście pomocy rozwojowej. Główna oś dyskusji opierała się na wyborze, przed którym stoją donatorzy: współpracować z rządem centralnym, czy z władzami lokalnymi. Władze centralne często zniechęcają donatorów do współpracy z władzami lokalnymi, motywując to brakiem potencjału w zakresie efektywnej absorpcji pomocy. Z drugiej zaś strony ukierunkowanie pomocy na szczebel lokalny pomaga w budowie demokracji: mieszkańcy danego regionu wybierają władze, które mogą pochwalić się już inwestycjami zrealizowanymi ze środków pomocowych. Wiedzą też, od kogo wymagać konkretnych dokonań. Przez decentralizację można zwiększyć efektywność pomocy: lokalne społeczności mają lepiej rozpoznane swoje potrzeby. Niejednokrotnie zdarzało się, że środki przeznaczone na dany region za pośrednictwem władz centralnych trafiały w inne miejsce. Podczas panelu stwierdzono ogólnie niski poziom efektywności pomocy oraz istnienie korupcji zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym.

 

[1] Organizatorzy: Practitioners' Network for European Development Cooperation i Development Partners' Working Group on Decentralisation and Local Governance (DeLoG). Paneliści: dr Klaus Veigel (DeLoG), Risto Atanasovski (samorządowiec z Macedonii), Francois Bary (LuxDev), Teresa Dubuque (samorządowiec z Filipin), Jean-Pierre Elong Mbassi (United Cities and Local Governments of Africa), Jorge Rodriguez Bilbao (DEVCO) oraz dr Omar Saip Sy (Transparency International Senegal). Moderator: Conny Czymoch.

w górę

Tagi