Polska pomoc

Spotkanie prasowe Min. K. Pełczyńskiej-Nałęcz - 3 lipca 2012

Spotkanie prasowe Min. K. Pełczyńskiej-Nałęcz w dniu 3 lipca br. nt. projektów humanitarnych na rzecz uchodźców syryjskich w Jordanii i Libanie

W dniu 03 lipca 2012 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie prasowe Pani Minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dot. projektów humanitarnych dla uchodźców syryjskich realizowanych przez MSZ za pośrednictwem Caritas Polska oraz Fundacji „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej". Celem spotkania było przekazanie opinii publicznej informacji na temat zaangażowania Polski w pomoc humanitarną dla tego regionu świata. W spotkaniu udział wzięli także: ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska i Pani Marta Titaniec, odpowiedzialna za realizację projektu z ramienia Caritas oraz dr Wojciech Wilk, prezes PCPM.

Pani Minister K. Pełczyńska-Nałęcz przekazała podstawowe informacje nt. polskiej pomocy humanitarnej w ostatnich latach oraz przedstawiła działania humanitarne MSZ w odpowiedzi na kryzys w Syrii.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania dla dwóch projektów humanitarnych:

  1. Caritas Polska - projekt pt. Promocja kształcenia i społecznej integracji dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii". Projekt dotyczy pomocy dzieciom uchodźców syryjskich, którzy znajdują się na terenie Jordanii. Caritas Polska wraz z Caritas Jordan przez 6 miesięcy pomogą 350 uchodźcom syryjskim: 200 dzieciom w wieku 6 - 15 i 150 osobom w wieku od 16 do 40 lat. Celem projektu jest przygotowanie dzieci syryjskich do rozpoczęcia formalnej edukacji w szkołach jordańskich oraz przygotowanie zawodowe młodych Syryjczyków do poszukiwania pracy w Jordanii. Dofinansowanie projektu wynosi 742 784 zł.
  2. Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej - projekt pt. Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w północnym Libanie". Podstawowym celem projektu jest udzielenie pomocy finansowej około 300 rodzinom uchodźców, którzy uciekli z ogarniętej przemocą Syrii do Libanu. Rodziny te otrzymają kartę bankomatową, która przez okres czterech miesięcy będzie zasilana środkami pozwalającymi im na zapłatę za część kosztów wynajmu mieszkania i zakupu żywności. Jest to nowatorski projekt bazujący na doświadczeniach Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w realizacji programów typu Cash and Vouchers. Dofinansowanie projektu wynosi 999 981 zł.

Dofinansowanie przez MSZ tych dwóch projektów jest możliwe dzięki ustawie o współpracy rozwojowej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.

Dodatkowo, celem udzielenia wsparcia humanitarnego dla ludności cywilnej wewnątrz Syrii, MSZ zdecydowało o dokonaniu wpłaty w wysokości 500 tys. PLN na rzecz Biura NZ ds. Pomocy Humanitarnej w Damaszku, które prowadzi negocjacje dot. dostępu dla organizacji humanitarnych i koordynuje działania pomocowe.

Łączna wartość polskiej pomocy humanitarnej w odpowiedzi na kryzys humanitarny w Syrii wynosi ponad 2,2 mln PLN.

w górę

Tagi