Polska pomoc

Spotkanie poświęcone pracom nad programem wieloletnim

 

18 marca 2011 r. odbyło się w MSZ  kolejne spotkanie poświęcone pracom nad Wieloletnim Programem współpracy rozwojowej na lata 2012-2016. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych, resortów i agend rządowych.  Spotkanie miało na celu kontynuację dyskusji nad strategicznymi założeniami polskiego systemu współpracy rozwojowej. Jego efektem będzie opracowanie nieformalnych rekomendacji strategicznych dla Ministra ds. Rozwoju, które zostaną wykorzystane na etapie przygotowania Wieloletniego Programu.

Planowane są kolejne spotkania z przedstawicielami NGO i środowisk naukowych, które będą poświęcone priorytetom geograficznym i tematycznym polskiej współpracy rozwojowej oraz posłużą wypracowaniu listy narzędzi, jakie Polska może wykorzystać w realizacji tych projektów.

w górę

Tagi