Polska pomoc

Spotkanie nt. Światowego Szczytu Humanitarnego podczas 68 sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ

26 września 2013 r. podczas 68 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych odbyło się spotkanie wysokiego szczebla pod auspicjami Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (ang. United Nations Office for the Coordination of Humaniatarian Affairs, UN OCHA) poświęcone organizacji Światowego Szczytu Humanitarnego w 2016 r.

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki Moon w przedstawił założenia Światowego Szczytu Humanitarnego

Szczyt podsumuje osiągniecia pomocy humanitarnej w ciągu ostatnich dwóch dekad oraz umożliwi wymianę najlepszych doświadczeń i praktyk, które podniosły standard świadczenia pomocy. W świetle wyzwań pojawiających się obecnie w pomocy humanitarnej, Szczyt ustanowi cele pomocy humanitarnej po 2016 r. tak, aby stała się ona bardziej inkluzyjna, globalna i efektywna. Szczyt poprzedzą konsultacje regionalne dotyczące czterech tematów:

  • efektywności pomocy humanitarnej,
  • zmniejszenia podatności na katastrofy oraz zarządzania ryzykiem,
  • transformacji poprzez innowację,
  • zaspokojenia potrzeb ludności podczas konfliktów.

Minister Spraw Zagranicznych Turcji Ahmet Davutoglu w swojej wypowiedzi odniósł się do rosnącej roli Turcji w świadczeniu pomocy humanitarnej na świecie. Podkreślił, że obecnie głównymi beneficjentami tureckiej pomocy humanitarnej są uchodźcy syryjscy.

Komisarz UE ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Kristalina Georgieva wyraziła poparcie i zadeklarowała współpracę Komisji Europejskiej przy organizacji Szczytu.

Przedstawiciele Szwajcarii, Norwegii, Niemiec, Chile i Nowej Zelandii zgłosili chęć organizacji w latach 2014–2015 konsultacji regionalnych i spotkań przygotowawczych przed Szczytem.

W spotkaniu poświęconym Światowemu Szczytowi Humanitarnemu Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentowali przedstawiciele Departamentu Współpracy Rozwojowej.

Polska jest aktywnie zaangażowana w świadczenie pomocy humanitarnej zgodnie z zasadami neutralności, bezstronności, humanitaryzmu i niezależności oraz Europejskim Konsensusem ws. Pomocy Humanitarnej. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat polskiej pomocy humanitarnej oraz działań podejmowanych w roku 2013.

w górę

Tagi