Polska pomoc

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów i ich sprawozdawczości

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów i ich sprawozdawczości
w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej 2010

Departament Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ zaprasza koordynatorów  i osoby odpowiedzialne za rozliczanie projektów na spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania projektów oraz sporządzania sprawozdań końcowych z ich realizacji. Zapraszamy na nie przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych  szkół wyższych oraz jednostek badawczo-rozwojowych realizujących projekty współfinansowane ze środków MSZ w formie dotacji celowej w roku 2010.

Data: 6 lipca 2010 r. (wtorek)

Godziny: 11:00 - 16:30

Miejsce: Warszawa, Al. Armii Ludowej 26, budynek FOCUS

Podczas spotkania zostaną omówione m.in. potencjalne problemy związane z realizacją działań projektowych, sposób dokumentowania części merytorycznej i sporządzania dokumentacji finansowej projektu oraz stosowanie procedury zamówień publicznych przy wdrażaniu projektów.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym prosimy o zarejestrowanie się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2010 r.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o zgłaszanie 1-2 os. z danej instytucji.

Serdecznie zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zasad realizacji projektów i ich sprawozdawczości oraz wpisywanie w formularzu rejestracyjnym pytań, wątpliwości i kwestii, które wydają się niejasne lub mogą powodować trudności podczas realizacji projektu oraz rozliczania dotacji, a które chcieliby Państwo poruszyć podczas planowanego spotkania.

Uprzejmie informujemy, że MSZ nie pokrywa kosztów podróży związanych z dojazdem na spotkanie do Warszawy, a także kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników.  W trakcie spotkania MSZ zapewnia jedynie drobny poczęstunek oraz napoje.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

w górę

Tagi