Polska pomoc

Spotkanie informacyjne dot. konkursu na realizację zadania "Pomoc zagraniczna 2010"

 

DO ZAINTERESOWANYCH REALIZOWANIEM PROJEKTU

w ramach konkursu „POMOC ZAGRANICZNA 2010"

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej zainteresowanych udziałem w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Pomoc zagraniczna 2010" na robocze spotkanie informacyjne.

W trakcie pierwszej części spotkania zostanie przedstawiony „Program polskiej pomocy zagranicznej 2010", założenia konkursu i najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku projektowego. Następnie pracownicy Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ będą udzielali odpowiedzi na pytania uczestników.

W ramach konkursu „Pomoc zagraniczna 2010" istnieje możliwość rozszerzenia projektu pomocowego o komponent edukacji rozwojowej. Komponent ten polega na przeprowadzeniu działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa polskiego a nawiązujących
do problemów, które dany projekt pomocowy stara się rozwiązać w konkretnym kraju. W związku z tym Departament Współpracy Rozwojowej pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych na interaktywne warsztaty na temat edukacji rozwojowej. Warsztaty mają na celu nie tylko wyjaśnienie, czym jest edukacja rozwojowa, ale także przekazanie praktycznej wiedzy, która pozwoli uczestnikom samodzielnie stworzyć dobry komponent edukacji rozwojowej.

Gośćmi warsztatów będą przedstawiciele Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, którzy w barwny sposób opowiedzą o tym, jak rzetelnie informować o krajach Południa oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej, który zaprezentuje przykłady poprawnie zrealizowanych komponentów edukacji rozwojowej.

Spotkanie informacyjne: 16 listopada 2009 r.(poniedziałek),
w godzinach 10.00-15.00.

Warsztaty nt. edukacji rozwojowej: 17 listopada 2009 r. (wtorek),
w godzinach 10.00-16.00.

Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A, Warszawa;
sala konferencyjna (I piętro) - spotkanie informacyjne; sala szkoleniowa (II piętro) - warsztaty
nt. edukacji rozwojowej.

Rejestracji należy dokonać najpóźniej do dnia 13 listopada br. do godziny 12.00.

Informujemy, że ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sali w spotkaniu informacyjnym
może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli danego podmiotu.
W warsztatach nt. edukacji rozwojowej planowany jest udział maksymalnie 30 osób.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

W formularzu rejestracyjnym prosimy o wpisanie pytań, które chcieliby Państwo zadać przedstawicielom DWR MSZ na spotkaniu informacyjnym.

Więcej szczegółów dot. spotkania informacyjnego: p. Justyna Grobela (justyna.grobela@msz.gov.pl oraz 022 523 82 28).
Więcej informacji dot. warsztatów nt. edukacji rozwojowej: p. Małgorzata Przepiórka (malgorzata.przepiorka@msz.gov.pl oraz 022 523 84 36).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

w górę

Tagi