Polska pomoc

Spotkanie dotyczące bieżącej realizacji projektów i ich sprawozdawczości

Departament Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ zaprasza koordynatorów i osoby odpowiedzialne za rozliczanie projektów na spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania projektów oraz sporządzania sprawozdań końcowych z ich realizacji. Zapraszamy na nie przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz instytucji badawczych, realizujących projekty współfinansowane ze środków MSZ w formie umowy dotacji w roku 2011 w ramach konkursów: Pomoc rozwojowa 2011; Edukacja rozwojowa 2011 Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011.

Data: 11 maja 2011 r. (środa)

Godziny: 10:30 - 15:00

Miejsce: Warszawa, Al. Jana Pawła II 27, budynek ATRIUM CENTRUM, sala konferencyjna (III piętro)

Na spotkaniu zostaną omówione m.in.:

Podczas sesji plenarnej (CZĘŚĆ I): sposób dokumentowania części merytorycznej i sporządzania dokumentacji finansowej projektu, zagadnienia dotyczące udostępniania wyników projektów mających cechy utworu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska oraz zasady współpracy z MSZ.
Podczas sesji dot. projektów na rzecz poszczególnych krajów/regionów i edukacji rozwojowej (CZĘŚĆ II): potencjalne problemy związane z realizacją działań projektowych, zasady monitorowania projektów i współpracy z opiekunem projektu z ramienia MSZ.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym proszone są o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej http://konsultacje2011.ezapisy.pl/ i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 9 maja 2011 r. do godz. 23.59 (po wejściu na stronę należy podać hasło: „msz" - małe litery!).
W formularzu prosimy o wpisanie nazwy konkursu/ów, w ramach których realizują Państwo projekt/y.

Informacji nt. spotkania udzielają również p. Paweł Majkut (tel. 022 523 81 06) i p. Szymon Wudarski (tel. 022 523 81 13).

Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o zgłaszanie 1-2 os. z danej instytucji.

Serdecznie zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zasad realizacji projektów i ich sprawozdawczości oraz wpisywanie w formularzu rejestracyjnym pytań, wątpliwości i kwestii, które wydają się niejasne lub mogą powodować trudności podczas realizacji projektu oraz rozliczania dotacji, a które chcieliby Państwo poruszyć podczas planowanego spotkania.

Uprzejmie informujemy, że MSZ nie pokrywa kosztów podróży związanych z dojazdem na spotkanie do Warszawy, a także kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników.  W trakcie spotkania MSZ zapewnia jedynie drobny poczęstunek oraz napoje.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

w górę

Tagi