Polska pomoc

Spotkanie dotyczące bieżącej realizacji projektów - podsumowanie

 

W dniu 11 maja 2011 roku w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne, zorganizowane przez Departament Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ, skierowane do partnerów realizujących projekty w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 2011. W spotkaniu uczestniczyło 105 przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz instytucji badawczych, realizujących projekty współfinansowane ze środków MSZ w formie umowy dotacji w roku 2011 w ramach konkursów: Pomoc rozwojowa 2011; Edukacja rozwojowa 2011Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011. Celem spotkania było przybliżenie podmiotom realizującym projekty w ramach ww. konkursów zagadnień związanych z wdrażaniem projektów oraz sporządzaniem sprawozdań końcowych z ich realizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które zaprezentowano w czasie ww. spotkania.

w górę

Tagi