Polska pomoc

Spotkanie Wysokiego Szczebla Grupy GHD w Nowym Jorku

W dniu 17 lipca 2012 r. w Nowym Jorku, na marginesie segmentu humanitarnego Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ, odbędzie się Spotkanie Wysokiego Szczebla Grupy Good Humanitarian Donorship.

Good Humanitarian Donorship (GHD) jest grupą założoną przez 16 donatorów w 2003 r. celem doskonalenia standardów świadczenia pomocy humanitarnej. Polska dołączyła do niej wraz z pozostałymi krajami UE-12 w 2007 roku poprzez przyjęcie Europejskiego konsensusu ws. pomocy humanitarnej. Grupa spotyka się kilka razy do roku, najczęściej w Szwajcarii i obsługiwana głównie przez ekspertów stałych przedstawicielstw przy ONZ w Genewie. Jej głównym celem jest wypracowanie standardów działań humanitarnych dla krajów-donatorów, zgodnie z przyjętymi na jej forum 23 zasadami Dobrego Świadczenia Pomocy Humanitarnej (ang. GHD Principles).

Od sierpnia 2011 do lipca 2012 r. Polska wraz z Niemcami przewodniczy obradom GHD. Do priorytetów polsko-niemieckiego współprzewodnictwa w GHD należy promowanie większego zaangażowania się państw donatorów w inicjatywy na rzecz przeciwdziałania występowaniu klęsk i katastrof m.in. poprzez budowanie lokalnych systemów bezpieczeństwa (ang. Disaster Preparedness i Disaster Risk Reduction).

Spotkanie Wysokiego Szczebla w dniu 17 lipca 2012 r. w Nowym Jorku jest wydarzeniem podsumowującym polsko-niemiecką współpracę na forum Good Humanitarian Donorship. Omówione zostaną między innymi tematy: wdrażania zasad GHD w terenie, bezpieczeństwa pracowników humanitarnych oraz budowania odporności na katastrofy (ang. resilience). Po spotkaniu przewodnictwo w GHD przekazane zostanie Danii i Czechom.

w górę

Tagi