Polska pomoc

Spotkanie Podsekretarza Stanu z przedstawicielami organizacji pozarządowych

 

16 września odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu ds. współpracy Rozwojowej, p. Krzysztofa Stanowskiego
z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Podczas spotkania dyskutowano na temat Planu współpracy rozwojowej 2012 oraz konkursów na realizację zadań z zakresu współpracy rozwojowej w 2012 r. Spotkanie było elementem systematycznych konsultacji MSZ z organizacjami pozarządowymi. Kolejne odbędzie się w październiku br. Dziękujemy za udział w spotkaniu.

 

w górę

Tagi