Polska pomoc

Spotkanie Ministrów UE ds. rozwoju

 

W dniu 14 maja 2012 roku w Brukseli odbyło się spotkanie Ministrów UE ds. rozwoju. Posiedzenie prowadziła Wysoka Przedstawiciel Catherine Ashton. Polskę reprezentowała Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w MSZ. Zgodnie z porządkiem obrad posiedzenia Rada przyjęła po dyskusji konkluzje dotyczące:
- przyszłości polityki rozwojowej UE „Agenda for Change";
- zasad udzielania przez UE wsparcia budżetowego państwom trzecim;
- realizacji celów rozwojowych UE w wymiarze finansowym (w oparciu o Raport Komisji w tej sprawie z roku 2012).

W punktach „A" (bez dyskusji) Rada przyjęła konkluzje poświęcone:
- spójności polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development - PCD);
- programowi SHARE w zakresie wzmocnienia odporności krajów Rogu Afryki na kryzysy żywnościowe;
- partnerstwu rozwojowemu UE - Pacyfik.

Przeprowadzono ponadto dyskusję nt. strategii pomocy rozwojowej UE dla Birmy/Mjanmy oraz dyskusję ws. przygotowań UE do Konferencji Rio +20.

W punkcie „Sprawy różne" poruszono z inicjatywy delegacji Francji kwestię wspólnego programowania pomocy UE. Przedstawiciel Wlk. Brytanii przekazał informację nt. organizowanej w dniu 11 lipca wraz z Fundacją Billa i Melindy Gates'ów konferencji nt. znaczenia planowania rodziny w rozwoju.

w górę

Tagi