Polska pomoc

Spotkania w Ośrodku Debaty Międzynarodowej

Zapraszamy do udziału w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Departament Współpracy Rozwojowej i Ośrodek Debaty Międzynarodowej

(Warszawa, Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ, ul. Krucza 38/42)

 

19 listopada 2013 r. (wtorek) w godz. 11.00 - 12.30

Seminarium „Polska współpraca rozwojowa na rzecz krajów rozwijających się”

Prezentacja systemu polskiej współpracy rozwojowej na rzecz krajów rozwijających się. W wykładzie o polskiej współpracy rozwojowej przedstawicielka Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ Marta Wytrykowska poruszy zagadnienia związane z międzynarodową pomocą zagraniczną na rzecz krajów rozwijających się. Ekspertka omówi założenia polskiego systemu współpracy rozwojowej, a także opowie o Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2012-2015. Wykład zostanie uzupełniony przykładami projektów na rzecz krajów rozwijających się oraz prezentacją filmu dokumentalnego „You deserve to know – Zasługujesz, by wiedzieć” o projekcie zrealizowanym w Kiberze w Kenii, jednym z największych slumsów w Afryce.

UWAGA: obowiązują zapisy pod nr telefonu 455 54 54 lub adresem e-mail: odm@msz.gov.pl

UWAGA: limit uczestników spotkania został wyczerpany, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc dalsze zapisy nie będą przyjmowane. Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do udziału w pozostałych wydarzeniach Tygodnia Edukacji Globalnej.

 

20 – 26 listopada 2013 r. (środa) w godz. 8.00 - 17.00

Wystawa „Spotkanie z człowiekiem. Jego piękno i siła”

Wystawa fotografii autorstwa Jadwigi Figuli, która ostatnich kilka lat spędziła w Liberii i Południowym Sudanie angażując się w działalność humanitarną. Tematem przewodnim wystawy jest człowiek i jego historia, która odzwierciedla jego wyjątkową osobowość i piękno. Fotografowane postacie pochodzą z Liberii, Ghany, Kenii i Sudanu Południowego.

Fotografie można oglądać w siedzibie Ośrodka Debaty Międzynarodowej MSZ (Warszawa, ul. Krucza 38/42) do 26 listopada 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00.

Spotkanie z p. Jadwigą Figulą, autorką zdjęć: 20 listopada 2013 r. g. 12:00 w ODM MSZ, ul. Krucza 38/42 w Warszawie. 

UWAGA: na spotkanie z autorką zdjęć obowiązują zapisy pod nr telefonu 455 54 54 lub adresem e-mail: odm@msz.gov.pl

 

20 listopada 2013 r. (środa) w godz. 14.30 - 16.00

Seminarium „Polska pomoc humanitarna dla Syrii”

Prezentacja działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz polskich organizacji pozarządowych w zakresie świadczenia pomocy humanitarnej w odpowiedzi na kryzys w Syrii. Przedstawiciele Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ: Wojciech Ostrowski i Olga Piaskowska przedstawią polski system pomocy humanitarnej, sposoby i zasady jej udzielania oraz głównych partnerów zaangażowanych w te działania. Eksperci omówią kryzys humanitarny w Syrii oraz jego konsekwencje, jak również projekty humanitarne polskich organizacji pozarządowych, realizowane na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii.

UWAGA: obowiązują zapisy pod nr telefonu 455 54 54 lub adresem e-mail: odm@msz.gov.pl

 

21 listopada 2013 r. (czwartek) w godz. 11.00 - 12.30

Spotkanie dla seniorów o wolontariacie zagranicznym: „Wolontariat bez granic i barier wiekowych”

Prezentacja programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wolontariat polska pomoc”, realizowanego w krajach rozwijających się. Zasady udziału w programie „Wolontariat polska pomoc” przedstawi Jadwiga Szpakowska, ekspert w Departamencie Współpracy Rozwojowej MSZ. Spotkanie będzie okazją, by posłuchać relacji wolontariuszy Alicji i Włodzimierza Brauerów, którzy w 2011 roku pracowali w Malawi i poznać problemy związane z niesieniem pomocy medycznej w tym kraju poprzez relację filmową.

Organizatorzy  zapraszają  szczególnie osoby, które zdobyły duże doświadczenie życiowe i zawodowe i chciałyby się nimi podzielić angażując się w realizację projektów w krajach rozwijających się.  

UWAGA: obowiązują zapisy pod nr telefonu 455 54 54 lub adresem e-mail: odm@msz.gov.pl

 

21 listopada 2013 r. (czwartek) w godz. 13.00 - 16.00

Seminarium pt. „Edukacja globalna w podstawie programowej kształcenia ogólnego”.

Seminarium odbędzie się w ramach w ramach cyklu seminariów organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla autorów e-podręczników, poświęconych uwzględnianiu treści edukacji globalnej do podręczników szkolnych, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Seminarium z udziałem wydawnictw, których podręczniki uzyskały akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej, poprowadzi ekspert zewnętrzny pan Jędrzej Witkowski oraz pani Janina Moryc, przedstawicielka Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ. Program seminarium obejmuje wprowadzenie do edukacji globalnej, opis elementów edukacji globalnej w podstawie programowej, prezentację materiałów do nauczania oraz dobrych praktyk, jak również możliwych form współpracy pomiędzy wydawcami podręczników.

Organizatorzy zapraszają szczególnie współpracujących z wydawnictwami autorów podręczników takich przedmiotów jak historia, geografia, biologia i wiedza o społeczeństwie. Udział w seminarium jest bezpłatny.

UWAGAobowiązują zapisy do dnia 19 listopada 2013 r. pod adresem e-mail: edukacja.globalna@msz.gov.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, stanowisko/funkcję oraz nazwę wydawnictwa.

 

Szerszą informację o wszystkich wydarzeniach organizowanych w ODM w ramach TEG, w których DWR ma rolę wiodącą (prelekcja, wystawa) można znaleźć na stronie internetowej ODM: http://www.odm.gov.pl/pl/p/odm_pl/odm/aktualnosci/tydzien_edukacji_globalnej_2013_w_odm

w górę

Tagi