Polska pomoc

Spotkania Informacyjne Programu Partnerstwa Transgranicznego

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne - Operator Programu Partnerstwa Transgranicznego zaprasza na spotkania informacyjne dla wnioskodawców w ramach ogłoszonego trzeciego naboru wniosków. Program spotkania przewiduje zapoznanie uczestników z celami Programu oraz  procedurami aplikowania i oceny wniosków.

Przewidziano organizacje trzech spotkań:

22 stycznia 2010 w Warszawie - zgłoszenia do 19.01.2010

27 stycznia 2010 we Wrocławiu - zgłoszenia do 22.01.2010 (spotkanie zorganizowane
we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych)

1 lutego 2010 w Białymstoku - zgłoszenia do 27.01.2010 (spotkanie zorganizowane
we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych)

4 lutego 2010 w Lublinie - zgłoszenia do 1 lutego (spotkanie zorganizowane we współpracy
z Fundacją Aktywności Obywatelskiej)

Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa drogą elektroniczną na adres: promocja@partnerstwo-transgraniczne.org.pl (w tytule przesyłanej wiadomości prosimy wskazać miasto spotkania (np. Białystok). W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych:

  • 1. Imię i nazwisko
  • 2. stanowisko/pełnioną funkcję
  • 3. nazwa oraz adres instytucji/organizacji
  • 4. dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail)

W terminie do dwóch dni przed planowanym spotkaniem otrzymają Państwo informację zwrotną potwierdzającą udział.

***

Program Partnerstwa Transgranicznego wspiera nawiązywanie oraz zacieśnianie partnerskiej współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym miedzy organizacjami z Polski, krajów Basenu Morza Bałtyckiego i EOG (w projektach dwustronnych) oraz krajów sąsiadujących z Polską/UE
od wschodu (w projektach wielostronnych).

Wnioskodawcami Programu mogą być podmioty posiadające osobowość prawną zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu w art. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003 roku „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie" (z późn. zm.). 

Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://www.partnerstwo-transgraniczne.org.pl/

Program Partnerstwa Transgranicznego jest realizowany dzięki wsparciu finansowym Norwegii udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 

w górę

Tagi

Brak komentarzy. Dodaj komentarz