Polska pomoc

 

Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży

W okresie od 1 września do 31 grudnia Instytut Wschodni Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zrealizował projekt którego beneficjentem ostatecznym była młodzież licealna (ok. 500 osób), która mogła uczestniczyć w warsztatach z zakresu problematyki społeczno-gospodarczej Azji Centralnej i Kaukazu Południowego. W 10 liceach odbyło się 20 warsztatów przeprowadzonych przez wcześniej wyszkolonych studentów – edukatorów, w tym 10 warsztatów na temat sytuacji w Azji Centralnej i 10 na temat sytuacji w Kaukazie Południowym. Rekrutacja uczestników odbyła się za pośrednictwem dyrekcji szkół. Poznańskie szkoły zostały wyselekcjonowane przez koordynatora projektu i zastępcę dyr. Instytutu Wschodniego. Ponadto w ramach projektu 20 studentów zdobyło umiejętności trenera edukacji rozwojowej. Beneficjentami projektu byli również nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby, które mogły korzystać z modułów edukacyjnych opublikowanych na stronie IW UAM.

Celami projektu było: zwiększenie kompetencji grupy studentów wschodoznawstwa i innych wydziałów UAM w Poznaniu w zakresie prowadzenia warsztatów edukacji rozwojowej dotyczącej Kaukazu Południowego i Azji Centralnej dla uczniów liceów; rozszerzenie programu nauczania o zagadnienia dotyczące edukacji rozwojowej w kontekście Azji Centralnej i Kaukazu Południowego dla uczniów liceów ogólnokształcących; umożliwienie nauczycielom oraz innym zainteresowanym korzystania z nowych narzędzi do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji rozwojowej poprzez stworzenie i umieszczenie na stronie IW UAM gotowych modułów edukacyjnych dotyczących problematyki pauperyzacji społeczeństw Azji Centralnej i Kaukazu Południowego.

Realizacja projektu umożliwiła jego beneficjentom korzystanie z jego rezultatów w następujący sposób: wykształceni studenci edukatorzy mogą zajmować się edukacją rozwojową w innych projektach - gotowe narzędzia pracy trenera i edukatora oraz gotowe moduły umożliwiają im dalszą pracę na polu edukacji rozwojowej. Na stronie IW UAM jest dostępnych 8 modułów, które są dostępne dla osób zajmujących się edukacją rozwojową - stanowi to trwały materiał wypracowany w ramach projektu. Dodatkowo ok. 500 uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach uzyskało potencjał intelektualny pozwalający im uzyskać większą świadomość przebiegu procesów społecznych we współczesnym świecie.