Polska pomoc

 

"Spółdzielcą być..." innowacje w produkcji rolnej w rejonie Shavshvebi

W Gruzji w rejonie Shavshevebi bezrobocie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie 90%. Jest to region rolniczy, jednak przestarzały sprzęt i brak wiedzy na temat nowoczesnych metod uprawy ziemi znacznie zmniejszają efektywność produkcji rolnej. Do tej sytuacji przyczyniły się również działania wojenne w 2008 r., ponieważ we wsi Shavshevebi stacjonowały wtedy czołgi, które zniszczyły wiele upraw.

W 2011 roku zrealizowano w Shavshvebi projekt „Ziarnko do ziarnka czyli ABC rolnictwa”, skierowany do mieszkańców wsi w tym w szczególności uchodźców z Osetii Południowej. W ramach projektu została założona Spółdzielnia Rolnicza "Ziarnko do ziarnka", która przyniosła zyski i pozwoliła uczestnikom na samodzielne kontynuowanie działalności rolniczej. Obecny projekt  ma wpłynąć na jakość życia na wsi poprzez organizację pracy spółdzielni przy zastosowaniu standardów nowoczesnego rolnictwa.

"Spółdzielcą być..." innowacje w produkcji rolnej w rejonie Shavshvebi

Celem projektu było założenie spółdzielni rolniczej (grupy producenckiej) przez minimum 10 rolników. W ramach projektu zorganizowano szkolenia, podczas których zapoznano uczestników z dobrymi praktykami spółdzielczymi. Nowo założoną organizację doposażono w sprzęt rolniczy, niezbędny do rozpoczęcia pierwszych wspólnych prac polowych. W ramach projektu przeprowadzono remont pomieszczeń w budynku gminnym w Shavshvebi z przeznaczeniem na biuro spółdzielni oraz salę konferencyjno-szkoleniową.

Założenia projektu odpowiadały trendom gospodarczym Gruzji, jak również były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Shavshvebi. Uczestnikami projektu byli rolnicy ze wsi Natsreti – rejon Shavshvebi k. Gori o różnych specjalizacjach rolniczych, m.in. hodowla bydła mięsnego, hodowla bydła mlecznego, produkcja mleka i serów, uprawa zbóż, produkcja miodu. Większość z nich posiada ziemię leżącą odłogiem, jednak z powodu braku środków finansowych nie mogli zakupić odpowiednich maszyn i urządzeń. Projekt dał im możliwość zagospodarowania terenów rolniczych.