Polska pomoc

Spójność polityk na rzecz rozwoju (PCD) w Konkluzjach Rady w sprawie Globalnego Partnerstwa na rzecz eliminacji ubóstwa oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju po 2015 r.

26 maja 2015 r. Rada przyjęła konkluzje dotyczące Globalnego Partnerstwa na rzecz eliminacji ubóstwa oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju.    

Konkluzje Rady zawierają stanowisko UE w sprawie nadrzędnych zasad i głównych elementów wymaganych w ramach globalnego partnerstwa w celu zapewnienia skutecznego wsparcia programu działań na rzecz rozwoju po roku 2015. Przedstawiają również sposób, w jaki UE i jej państwa członkowskie mogą wnosić wkład w globalne partnerstwo.

W dokumencie podkreślono znaczenie Spójności polityk na rzecz rozwoju uznając je za element niezbędny do wdrożenia z sukcesem Agendy Post 2015, podkreślono również konieczność zapewnienia przez państwa polityk, które spójnie będą przyczyniały się do realizowania ich priorytetów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Zobacz tekst konkluzji Rady

w górę

Tagi