Polska pomoc

Spójność Polityk na rzecz Rozwoju (PCD) w Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej 2016-2020

Zasada Spójności Polityk na rzecz Rozwoju oraz zobowiązanie resortów do koordynacji Spójności Polityk na rzecz Rozwoju w ramach swoich kompetencji oraz do zapewnienia, że realizowane polityki sektorowe są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i przyczyniają się do wsparcia globalnego rozwoju zostały wpisane do nowego Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020. W dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów określono również obszar priorytetowy dla Spójności Polityk na rzecz Rozwoju w Polsce. Jest to walka z nielegalnymi przepływami finansowymi, a w szczególności walka z unikaniem opodatkowania oraz z praniem pieniędzy. Roczne plany na 2016 r. dotyczące realizacji obszaru priorytetowego w zakresie PCD przygotowane przez Ministerstwo Finansów były przedmiotem obrad Rady Programowej Współpracy Rozwojowej w dniu 5 listopada 2015 r. i zostały przyjęte do realizacji.

w górę

Tagi