Polska pomoc

 

Specjalistyczne wsparcie systemu pieczy zastępczej w Gruzji

W Gruzji istnieje potrzeba kształcenia specjalistów w zakresie opieki zastępczej. Tworzone w ramach „polskiej pomocy” domy dla dzieci to miejsca dla dzieci, które z różnych przyczyn musiały na czas jakiś znaleźć się poza własną rodziną. Celem funkcjonowania takich domów jest zapewnienie właściwej opieki dzieciom na czas kryzysu ich rodzin, odbudowanie zdolności dzieci do relacji emocjonalnych, w tym relacji z najbliższymi, oraz reintegracja dzieci z rodziną. W tych domach dzieci są też przygotowywane do usamodzielnienia.

Specjalistyczne wsparcie systemu pieczy zastępczej w Gruzji

Celem projektu jest budowa kompleksowego systemu wsparcia dla dzieci pozbawionych kontaktu z rodzicami, a przez to zagrożonych marginalizacją społeczną. Wzmocnieniu struktury pomocy społecznej miało służyć przeprowadzenie rekrutacji, szkoleń tematycznych i specjalistycznych oraz zatrudnienie 30 opiekunów w nowopowstałych domach dla dzieci. Powstało 17 specjalistycznych domów będących z założenia czasowym miejscem dla dzieci, które z różnych przyczyn musiały opuścić swoich najbliższych.

Zaplanowano 225 konsultacji oraz cyklicznych seminariów dla specjalistów w zakresie opieki zastępczej, psychologów, konsultantów, kierowników służb socjalnych, organizacji zarządzających domami oraz organizacji partnerskiej - Children of Georgia. Efektem działań ma być wypracowanie i wdrożenie nowych, ujednoliconych i wyższych jakościowo standardów pracy oraz przygotowanie kompetentnych specjalistów, co w przyszłości zaowocuje skróceniem czasu pobytu dzieci w domach dziecka, a także wzmocni proces reintegracji rodziny. Przewidziane jest również wdrożenie planów usamodzielnienia dla 80 wychowanków domów dziecka, przygotowujących młodzież do samodzielnego życia. Projekt stanowi kontynuację wcześniejszych programów pomocowych oraz komplementarną część działań na rzecz reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie w Gruzji, wprowadzanej przez gruziński rząd.