Polska pomoc

 

Smaki i kolory świata - zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław

Celem projektu "Smaki i kolory świata - zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław" jest zwiększenie świadomości mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska na temat problemów globalnych. Jego beneficjentami są osoby prowadzące zajęcia z zakresu Edukacji Globalnej (edukatorzy, nauczyciele), dzieci i młodzież szkolna, a także mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska. W ramach działań projektowych zorganizowana zostanie Akademia Edukatora Globalnego podczas, której uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje w przekazywaniu wiedzy z zakresu Edukacji Globalnej. Absolwenci Akademii przeprowadzą cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w EkoCentrum Wrocław w takich blokach jak: WIEM CO JEM - suwerenność żywnościowa; ZAJĘCIA Z KLIMATEM, GRA O WODĘ oraz JA I ŚWIAT. Z zajęć skorzysta min. 720 dzieci (40 grup). Mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska zostaną także zaproszeni na regularne spotkania w EkoCentrum pod hasłem "Smaki i kolory świata", obchody Tygodnia Edukacji Globalnej oraz wydarzenia dodatkowe towarzyszące jesiennej edycji EkoJarmarku we Wrocławiu.

Smaki i kolory świata - zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław

Projekt realizowany jest od 9 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. we Wrocławiu (województwo dolnośląskie) przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia.

Realizacja projektu odpowiada na potrzebę kształtowania otwartego i świadomego społeczeństwa poprzez wyjaśnienie globalnych zależności, pokazania sposobów osobistego zaangażowania się na poziomie globalnym i lokalnym, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości.

Jego celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska na temat problemów globalnych zwłaszcza w zakresie suwerenności żywnościowej, solidarności globalnej, zmian klimatu, ograniczonych zasobów naturalnych, powiązań praw człowieka z kwestiami globalnymi.

Działania projektowe skierowane są do edukatorów stanowiących podstawę kadry edukacyjnej EkoCentrum Wrocław, nauczycieli współpracujący z EkoCentrum, dzieci i młodzież z wrocławskich szkół oraz mieszkańcy Wrocławia.

Do działań przewidzianych w ramach projektu należą m.in realizacja Laboratorium Edukacji Globalnej dla edukatorów i nauczycieli, organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, przygotowanie i emisja wystawy Gorzko - słodkie smaki świata oraz obchody Tygodnia Edukacji Globalnej.

Projekt wpisuje się w 8 MCR: Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju.

Smaki i kolory świata - zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław

Działania projektowe obejmowały między innymi przygotowanie merytoryczne 12 edukatorów do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszyscy zakwalifikowani pozytywnie ukończyli szkolenie Laboratorium Edukacji Globalnej. Ośmioro z nich związało się z EkoCentrum Wrocław, tworząc grupę edukatorów globalnych, jednocześnie cały czas podnosząc swoje kompetencję i odbywając kolejne szkolenia z tej tematyki. Ponadto, blok zajęć obejmujący Edukację Globalną został na stałe wpisany w harmonogram zajęć w EkoCentrum Wrocław. Stworzono również Walizkę Edukatora Globalnego, która zawiera pomoce dydaktyczne i metody pracy niezbędne do realizowania zajęć z tego zakresu. Z pomocą tego pakietu zrealizowano ponad 160 warsztatów dla dzieci i młodzieży związanych z Edukacją Globalną.

Celem nadrzędnym tego projektu było poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji globalnej obejmującej: suwerenność żywieniową, zmiany klimatu, rolę wody i zasobów naturalnych w codziennym życiu oraz sposoby lokalnego angażowania się. W zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych wcześniej edukatorów wzięło udział 892 uczniów uczestniczących w czterogodzinnych panelach („Wiem, co jem”. „Zajęcia z Klimatem”, „Gra o Wodę”, „Ja i świat”). Poruszano na nich tematy z wymienionych wcześniej obszarów edukacji globalnej. Z przeprowadzonego później badania wynika, że uczestnicy szkolenia bardzo chętnie brali w nim udział, a i ich wiedza uległa poszerzeniu.

Najliczniejszą grupą, do której skierowany został ten projekt byli mieszkańcy Wrocławia. Adresowane do nich działania, miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu problemów i powiązań globalnych. W związku z tym opracowano dwanaście atrakcyjnie wizualnie plansz pod nazwą „Gorzko-słodkie smaki świata”, które były następnie eksponowane w trzech miejscach we Wrocławiu (ul. Świdnicka, EkoJarmark oraz EkoCentrum). Szacuje się, że przekaz ten dotarł do grupy 3 tysięcy odbiorców. Ponadto, zrealizowano 11 spotkań w EkoCentrum, w których wzięło udział łącznie 190 uczestników.

Podejmowano w ich trakcie również tematykę, która nie była poruszana podczas warsztatów zorganizowanych dla dzieci, tzn. prowadzono dyskusję na temat skuteczności Sprawiedliwego Handlu oraz realnego wpływu na zmiany klimatu. Tymczasem reprezentanci najmłodszego pokolenia uczestniczyli w warsztatach i odczytach bajek, które pomogły zwiększyć ich wiedzę i wrażliwość na inne kultury.

Szacuje się, że przekaz medialny tego projektu dotarł do grupy około pięciu tysięcy odbiorców, natomiast we wszystkich spotkaniach warsztatowych i panelach wzięło udział w sumie około tysiąc osób.

Podsumowując, zajęcia edukacji globalnej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów. Nauczyciele zgłaszają zapotrzebowanie na realizację tego typu zajęć w 2015 roku. Warta podkreślenia jest również postawa edukatorów, którzy sami zwiększali swoje kompetencję. Ważnym osiągnieciem prowadzących zajęcia było to, że udało się im dotrzeć do młodzieży z okolicznych osiedli, która z reguły jest grupą bardzo nieufną i bardzo niechętnie angażuje się w jakiekolwiek inicjatywy.