Polska pomoc

Skład Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych

Skład Rady Programowej Współpracy Rozwojowej II kadencji:

 1. Pani Joanna Wronecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej, Przewodnicząca Rady
 2. Pan Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 3. Pan Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 4. Pan Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Pani Magdalena Bodzenta, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska
 6. Pan Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 7. Pani Katarzyna Rutkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia
 8. Pani Marzenna Drab, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 9. Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 10. Pan Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 11. Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 12. Pan Józef Brynkus, poseł, Klub Poselski Kukiz`15
 13. Pan Bogdan Rzońca, poseł, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
 14. Pani Krystyna Skowrońska, poseł, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
 15. Pan Krzysztof Słoń, senator, Klub Senatorów Prawo i Sprawiedliwość
 16. Pani Aleksandra Antonowicz-Cyglicka, Członek Zarządu Grupy Zagranica
 17. Pan Wiesław Ptach, Prezes Fundacji Nauka dla Rozwoju
 18. Pani Marta Joanna Titaniec, Kierownik Działu Zagranicznego Caritas Polska
 19. Pan Wojciech Wilk, Prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej
 20. Pan Janusz Pietkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 21. Pan Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

 

 1. W miejsce Pani Renaty Szczęch nowym członkiem Rady został Pan Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 2. W miejsce Pana Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego nowym członkiem Rady został Pan Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
 3. W miejsce Pani Teresy Czerwińskiej nowym członkiem Rady został Pan Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

w górę

Tagi