Polska pomoc

 

Siła kobiet w Klubach Kobiet

Projekt odpowiadał na pilną potrzebę mieszkańców północnego Tadżykistanu jaką jest rozwój zawodowy kobiet. Ich trudna sytuacja społeczna znacząco ograniczała możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Aby wzmocnić pozycję kobiet i przyczynić się do ich aktywności zawodowej lokalne organizacje pozarządowe przy wsparciu zagranicznych donatorów zakładają Kluby Kobiet – miejsca spotkań i rozwoju umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

Projekt, którego głównym celem było podniesienie kwalifikacji i aktywizacja zawodowa, skierowany był przede wszystkim do kobiet mających trudności ze znalezieniem pracy, głównie z powodu braku wyuczonego zawodu (w tym młodych, do których skierowane były szkolenia zawodowe). Beneficjentkami było 70 mieszkanek rejonów asztańskiego i gafurowskiego w obwodzie sogdyjskim. Brak zatrudnienia sprawiał, że mieszkanki tych obszarów, częstokroć jedyne żywicielki rodziny (mężczyźni wyjechali do pracy za granicę), nie miały możliwości utrzymania domów.

W ramach zaplanowanych działań projektowych przeprowadzono m.in. szkolenia zawodowe, szkolenie podnoszące kwalifikacje lokalnych trenerów przedsiębiorczości,  warsztaty dotyczące planowania i przedsiębiorczości społecznej oraz wsparcie materialne dla Klubów Kobiet. Dzięki tym działaniom Kluby uzyskały możliwość samodzielnego utrzymania i prowadzenia dalszej działalności. Rozszerzyły także zakres swojej działalności, a dzięki dodatkowym źródłom dochodu członkinie Klubów otrzymały możliwość korzystania z niskooprocentowanych pożyczek na rozwój działalności zarobkowej. Najważniejszym efektem projektu było wejście beneficjentek na rynek pracy, a tym samym podniesienie ich jakości życia poprzez zapewnienie dochodu.  

Projekt był realizowany od początku marca 2013 r. do końca grudnia 2013 r. we współpracy z partnerem lokalnym – organizacją Nowe Pokolenie.