Polska pomoc

 

"Shule Bora" (Świetna Szkoła) - Dokończenie budowy i doposażenie szkoły podstawowej w Kiabakari szansą dla wiejskiej społeczności Regionu Mara w dostępie do wysokiej jakości edukacji

Kiabakari leży w regionie Mara, w północno-wschodniej części Tanzanii, nieopodal szosy łączącej Musomę (najbliższe miasto liczące 150 tys. mieszkańców i oddalone od Kiabakari o 30 km) oraz Mwanzę. Jakość nauczania w szkołach państwowych budzi wiele zastrzeżeń. Większość placówek jest bez prądu, a w klasach uczy się nawet do 150 dzieci. Nauczyciele nie posiadają wystarczającego przygotowania i odpowiedniej ilości przyborów szkolnych. Wiele dzieci, kończąc szkołę państwową, nie umie się nawet podpisać. Wg danych statystycznych z 2010 r. tylko 4 z 10 dzieci po ukończeniu  państwowej szkoły podstawowej umie czytać i rozumie proste zdania po angielsku i suahili. Obecnie niecałe 70% ludności powyżej piętnastego roku życia potrafi pisać i czytać. Ukończenie przez dzieci szkoły na dobrym poziomie otwiera drzwi do samodzielności, dalszej nauki lub pracy.

Obecny projekt jest powiązany z wcześniejszymi działaniami rozwojowy zrealizowanymi w Kiabakari w latach 2007–2014. Działania te miały na celu ułatwienie dostępu do edukacji miejscowej ludności poprzez zapoczątkowanie budowy przedszkola i szkoły (obecnie obie placówki wchodzą w skład Centrum Edukacyjno-formacyjnego im. św. Jana Pawła II w Kiabakari). Budowa szkoły podstawowej w Kiabakari rozpoczęła się w 2007 r. Dzięki pomocy licznych instytucji i prywatnych darczyńców budynek szkolny doprowadzono do stanu surowego. Wykończono w nim sześć sal lekcyjnych, tak aby 200 uczniów mogło kształcić się w bezpiecznych warunkach. Pozostałe pomieszczenia szkoły (sala lekcyjna dla klasy siódmej, pracownia komputerowa, kantorki nauczycieli przy wszystkich salach, aula, pokój nauczycielski, ubikacje wewnętrzne i zewnętrzne, archiwum, biblioteka z czytelnią, jadalnia oraz sklepik szkolny) są nadal w stanie surowym. Dzieci, które rozpoczęły naukę w pierwszej klasie w roku 2011, w styczniu 2016 r. rozpoczęły naukę w klasie szóstej. Szkoła w Tanzanii jest siedmioklasowa i aby dzieci mogły kontynuować naukę w swojej szkole konieczne jest wykończenie kolejnej sali lekcyjnej dla ostatniego rocznika uczniów. Ponadto niedokończenie budowy w terminie określonym przez władze gminy mogłoby spowodować zamknięcie szkoły.

"Shule Bora" (Świetna Szkoła) - Dokończenie budowy i doposażenie szkoły podstawowej w Kiabakari szansą dla wiejskiej społeczności Regionu Mara w dostępie do wysokiej jakości edukacji

Celem ogólnym projektu jest podjęcie działań na rzecz podniesienia poziomu wykształcenia lokalnej społeczności, a dzięki temu zwalczanie analfabetyzmu w regionie Mara, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z ubogich rodzin z Kiabakari i okolic. Projekt zmierzał do zapewnienia edukacji na odpowiednim poziomie przy pełnym dostępie do podręczników, artykułów szkolnych, nauczaniu języka angielskiego oraz metod korzystania z nowych technologii.

Zaplanowane prace w projekcie obejmowały wykończenie i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania szkoły pomieszczeń, wykonanie brakującego ogrodzenia terenu szkoły, chodników oraz małej architektury typu ławki na potrzeby uczniów szkoły, a także zasadzenie zieleni w najbliższym otoczeniu szkoły. Wykonano instalację wodną, sanitarną i elektryczną w budynku szkolnym i toaletach.

Ponadto przeprowadzono szkolenia tematyczne dla 15 pracowników szkoły z zakresu praw ucznia i dziecka, chorób dziecięcych oraz żywienia dzieci, a także psychologii pracy z dziećmi.

"Shule Bora" (Świetna Szkoła) - Dokończenie budowy i doposażenie szkoły podstawowej w Kiabakari szansą dla wiejskiej społeczności Regionu Mara w dostępie do wysokiej jakości edukacji

W wyniku realizacji projektu zakończono budowę szkoły podstawowej w Kiabakari, w tym wykończono jedną salę lekcyjną (dla 7. klasy) i jedną salę komputerową. Ponadto wyremontowano pomieszczenia pomocnicze szkoły, tj. biblioteka, czytelnia, aula, biuro, archiwum, pokój nauczycielski, ubikacje wewnętrzne, jadalnia oraz sklepik szkolny. Dobudowano również toalety zewnętrzne (8 boksów). W ramach projektu wyposażono w meble sale lekcyjne oraz pomieszczenia pomocnicze. Dodatkowo zorganizowano i przeprowadzono 3 bloki szkoleniowe dla 15 pracowników szkoły.