Polska pomoc

Seminarium nt. reformy systemu rozwoju regionalnego w Tunezji

 

Prof. Jerzy Regulski, jeden z twórców i realizatorów polskiej reformy samorządu terytorialnego, wziął udział w dniach 29-30 września br.  w konferencji pt.: „Podstawy rozwoju regionalnego", zorganizowanej dla grupy ok. 300 urzędników, naukowców oraz przedstawicieli miejscowych organizacji pozarządowych przez tunezyjskie Mnisterstwo Rozwoju Regionalnego.

Prof. J. Regulski został zaproszony do udziału w konferencji przez ministra rozwoju regionalnego Tunezji, prof. Abderrazaka Zouari. Konferencja miała na celu wyjaśnienie istoty oraz uświadomienie potrzeby przeprowadzenia w Tunezji reformy decentralizacyjnej oraz samorządu terytorialnego, która mogłaby skorzystać z polskich wzorów, na które powoływało się wielu mówców wypowiadających się w czasie konferencji.

Podczas swego pobytu w Tunisie prof. J. Regulski wygłosił także wykład dla grupy studentów ekonomii na temat zasad i warunków polskiej reformy samorządu terytorialnego. Wykład zorganizowano przy współpracy Tunezyjskiego Stowarzyszenia Ekonomistów.

Prof. J. Regulski przebywa w Tunisie w związku z organizacją i udziałem w seminarium oraz serii warsztatów pt.: „Demokratyzacja kraju, wybory, społeczeństwo obywatelskie", realizowanych na zamówienie Ambasady RP w Tunisie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - w ramach Prezydencji polskiej w Radzie UE.

Wspomniane seminarium oraz warsztaty zorganizowane przez przez ambasadę RP w Tunisie  dla 100 osób odbędą się w dniach 3 - 7 października br. Natomiast w dniach 11-18 listopada br. przebywac będzie w Polsce z wizytą studyjną grupy 35 liderów wyłonionych podczas seminarium w Tunisie.

Polskie działania na rzecz merytorycznego wspierania transformacji w Tunezji, realizowane przy pomocy konkretnych projektów, angażujące osoby z różnych regionów tego kraju  są coraz wraźniej dostrzeganie i doceniane przez tutejszą opinię publiczną.

w górę

Tagi