Polska pomoc

Seminarium nt. doświadczeń transformacyjnych Polski w Tbilisi

W dniach 22-23 czerwca w Tbilisi ma miejsce seminarium organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Bank Światowy we współpracy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji. W spotkaniu, którego celem jest wymiana praktycznej wiedzy i doświadczeń z zakresu procesu wprowadzania reform, uczestniczą przedstawiciele resortów finansów, gospodarki i edukacji z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Finansów Polski, jak również wybitni polscy eksperci z zakresu finansów, ekonomii, samorządu terytorialnego i edukacji. 

W sesji inauguracyjnej spotkania udział wziął wicepremier Gruzji, Pan Giorgi Kvirikashvili, Ambasador Polski w Gruzji, Pan Andrzej Cieszkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, Pani Zuzanna Kierzkowska, Dyrektorzy Regionalni Banku Światowego – Pani Marina Wes oraz Pan Henry Kerali.

W procesie tworzenia reform systemowych w krajach rozwijających się niezwykle cenna jest wymiana doświadczeń i możliwość otwartej dyskusji między ekspertami wysokiego szczebla z krajów Partnerstwa Wschodniego i Polski. Seminarium umożliwia stworzenie forum do wielostronnego dialogu na temat reform gospodarczych, wzmacniania instytucji lokalnych w celu zapewnienia lepszej jakości usług publicznych, w tym edukacji oraz zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej państwa.

Polska jest gotowa do dzielenia się swoim doświadczeniem zdobytym podczas procesu transformacji systemowej z państwami Partnerstwa Wschodniego, które obecnie pracują nad wdrożeniem tego rodzaju reform. „Zebraliśmy się tutaj nie tylko ze względu na osiągnięcia Polski w ciągu ostatnich 25 lat transformacji, ale widząc, że Polska może odegrać istotną rolę na globalnej scenie rozwojowej poprzez inicjowanie debat na forum unijnym i międzynarodowym, dzieląc się zdobytym doświadczeniem transformacji oraz wspierając wysiłki innych krajów. Główny temat seminarium w Tbilisi, decentralizacja,  była  fundamentem polskiego sukcesu i obecnie jest jednym z priorytetów reform w krajach Partnerstwa Wschodniego” – powiedział Ambasador RP w Gruzji, Andrzej Cieszkowski.

w górę

Tagi