Polska pomoc

Seminarium eksperckie w Gruzji

20 listopada 2013 r. Ambasada RP wspólnie z Państwowym Uniwersytetem im. I. Dżawachiszwili w Tbilisi zorganizowała seminarium eksperckie nt. reformy samorządowej i decentralizacyjnej w Gruzji widzianej z europejskiej perspektywy. Seminarium otworzyli Rektor uniwersytetu Wladimer Papawa i Ambasador RP w Gruzji Andrzej Cieszkowski.

Punktem wyjściowym do dyskusji była prezentacja raportu prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, międzynarodowego eksperta w dziedzinie rozwoju lokalnego, pt. "Reformy terytorialne w Europie - wnioski dla Gruzji". W seminarium wzięli udział przedstawiciele świata akademickiego i instytucji donorskich, pracownicy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury oraz eksperci międzynarodowych i miejscowych organizacji pozarządowych.

Moderatorem dyskusji, w trakcie której zastanawiano się m.in. nad zależnościami między wielkością a kompetencjami jednostki samorządu terytorialnego, efektywnymi mechanizmami wyrównawczymi i konsekwencjami reformy terytorialnej dla systemu politycznego Gruzji, był ekspert z dziedziny polityki regionalnej Piotr Żuber, pełniący obecnie funkcję doradcy wiceministra Tengiza Szergelaszwili, odpowiedzialnego za wdrażanie reformy.

w górę

Tagi