Polska pomoc

Seminarium Ambasady RP w Tbilisi

23 stycznia 2014 r. z inicjatywy Ambasady RP w Tbilisi zorganizowano - we współpracy z European Center for Minority Issues - seminarium dla przedstawicieli mniejszości narodowych nt. polskiego zaangażowania w reformę samorządową w Gruzji.

Zależy nam, by nasze wsparcie eksperckie dla tego ambitnego przedsięwzięcia było dla Państwa całkowicie przejrzyste” – powiedział we wstępie przedstawiciel Ambasady J. Rohoziński. W trakcie seminarium zaprezentowane zostały kluczowe rekomendacje, jakie dla władz Gruzji przygotował polski ekspert Piotr Żuber. Z kolei przewodniczący Rady ds. Reformy Samorządowej Dawid Losaberidze omówił podstawowe założenia i przebieg prac nad Kodeksem Samorządowym. Duże zainteresowanie wśród uczestników seminarium wywoła informacja dot. polskich rozwiązań zawartych w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych.

w górę

Tagi