Polska pomoc

 

Samorząd i samorządność w UE. Newsroom – polskie wsparcie dla mołdawskich mediów

Mołdawska przestrzeń medialna (po krótkim okresie względnej swobody związanym z odsunięciem od władzy komunistów w roku 2009) w ciągu ostatnich lat została w znacznej części podporządkowana kluczowym grupom polityczno-biznesowym kraju. I choć stosunkowo liczne kanały telewizyjne (około 70) i radiowe oraz wydania prasowe i portale internetowe prezentują różne punkty widzenia, to ich linia programowa uzależniona jest od interesów ich właścicieli. W rezultacie media mołdawskiego mainstreamu są w zdecydowanej większości nieobiektywne. Dominacja tych dysponujących znacznymi środkami finansowymi mediów w mołdawskiej przestrzeni informacyjnej sprawia, że niezależne dziennikarstwo nie ma możliwości przebicia się do szerszego odbiorcy.

Ponadto mimo pozytywnych reform politycznych kraj wciąż zmaga się z problemami społeczno-ekonomicznymi. Informacja na temat samorządu i samorządności, jako jednej z form integracji w UE, poza sporadycznymi wyjątkami, nie jest obecna w mediach.

Realizacja programów edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do mołdawskich dziennikarzy jest najistotniejszym pośrednikiem w przekazywaniu obiektywnej informacji nt. funkcjonowania UE i może skutecznie wpływać na kształtowania lokalnej opinii publicznej. Bez pracy z mediami nie może być mowy o zwiększeniu poziomu wiedzy społecznej na temat samorządności w UE i w przełamywaniu negatywnych stereotypów na ten temat.

Fundacja Centrum Europejskie Natolin ma ogromne doświadczenie w przekazywaniu źródłowej i fachowej informacji dla dziennikarzy, prowadząc z od roku 2002 Studium Dziennikarstwa Europejskiego, które z powodzeniem dostarcza wiedzy unijnej oraz integruje środowisko prawie 100 redakcji i ponad 120 dziennikarzy.

Samorząd i samorządność w UE. Newsroom – polskie wsparcie dla mołdawskich mediów

Głównym odbiorcą projektu jest Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej Mołdawii. Centrum Europejskie Natolin, które zajmuje się od kilkunastu lat zagadnieniem integracji europejskiej zna działalność mołdawskiego partnera, który jest wiodącym centrum analitycznym w tym kraju, zajmującym się polityką zagraniczną, wspieraniem europejskich aspiracji Mołdawii, różnymi aspektami integracji z Unią Europejską oraz zamrożonym konfliktem terytorialnym w Naddniestrzu. Ta niezależna organizacja powstała jesienią 2003 roku. Założyła ją grupa znanych ekspertów, osobowości publicznych, byłych wyższych urzędników i dyplomatów, gotowych do wniesienia wiedzy i doświadczenia do wspierania europejskich aspiracji Mołdawii.

Uczestnikami projektu będzie 50 redakcji mołdawskich z całego kraju. W trakcie wizyty studyjnej – 15 mołdawskich niezależnych dziennikarzy młodego pokolenia, mających największe perspektywy rozwoju w swoim zawodzie zdobędzie wiedzę nt. samorządu i samorządności, jako jednej z form integracji gospodarczej i jej wpływu na politykę unijną. Reprezentować oni będą redakcje publicznych i prywatnych mediów krajowych i regionalnych (ekonomicznych i politycznych) oraz akademickich. W projekcie wezmą udział dziennikarze serwisowi (agencyjni), internetowi, prasowi, radiowi i telewizyjni.

Projekt będzie realizowany poprzez:

  1. Stworzenie strony internetowej jako platformy do przekazania fachowej, rzetelnej i źródłowej wiedzy na temat samorządności, jako jednej z form integracji gospodarczej i jej zbieżności z polityką UE;
  2. Przygotowanie materiałów informacyjnych nt. UE i roli samorządów w polityce unijnej;
  3. Opracowywanie wiadomości dot. samorządności w cyklu dwutygodniowym dla odbiorcy mołdawskiego;
  4. Zorganizowanie wizyty studyjnej w formie warsztatów dla 15 dziennikarzy mołdawskich mediów centralnych i regionalnych. Wizyta w Warszawie, Krakowie, Niepołomicach i Wieliczce. Jednym z tematów będą „Priorytety Polskiej Prezydencji w UE”;
  5. Przeprowadzenie okrągłego stołu nt. „Źródła wiedzy o Mołdawii dla polskich mediów” z udziałem mołdawskich i polskich dziennikarzy.

Samorząd i samorządność w UE. Newsroom – polskie wsparcie dla mołdawskich mediów

W ramach przeprowadzonych działań 15 mołdawskich dziennikarzy młodego pokolenia uzyskało wiedzę służącą do aktywnego podjęcia tematyki samorządowej i UE w prasie mołdawskiej. Ponadto przekazany został fachowy, źródłowy i rzetelny materiał informacyjny z zakresu samorządu i UE dla 50 redakcji mołdawskich mediów z możliwością wykorzystania w publikacjach radiowo-telewizyjnych i wydaniach gazetowych. Jednocześnie polscy dziennikarze, uczestnicy okrągłego stołu uzyskali informację o Mołdawii. Publikacje poświęcone UE w prasie mołdawskiej powinny wpłynąć na podniesienie poziomu świadomości społecznej obywateli Mołdawii i zachęcić do aktywnej samoorganizacji i wzięcia współodpowiedzialności za modernizację własnego państwa.