Polska pomoc

 

Salama Zaidi Lamadi (Bezpieczniej w Lamadi) - Polepszenie warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z albinizmem przez budowę dormitorium oraz ogrodzenia centrum opieki w Lamadi

Od 2011 r. w miejscowości Lamadi działa ośrodek dla dzieci dotkniętych albinizmem; jest to rzadka wada genetyczna, która w Tanzanii, z niewiadomych przyczyn, występuje często. Dzieci z albinizmem są narażone na niebezpieczeństwo, ponieważ bywają przedmiotem handlu, porwań, okaleczeń, a nawet zabójstw. Celem tego procederu jest pozyskanie części ich ciał, z których wykonywane są amulety; według lokalnych wierzeń przynoszące szczęście i zapewniające sukces.

Ośrodek w Lamadi ma pod opieką ponad 100 dzieci, z których część przebywa czasowo w szkolnym internacie, a 65 mieszka na stałe w ośrodku w Lamadi. Dziećmi w wieku od pół roku do kilkunastu lat zajmuje się 10 opiekunek. Mimo zagrożenia dla dzieci, ośrodek nie był ogrodzony, brakowało w nim prądu, wody, sanitariatów oraz podstawowego wyposażenia.

Dzieci z ośrodka dla albinosów w Lamadi są od kilku lat objęte wsparciem Parafii Katolickiej w Kiabakari, prowadzonej przez ks. Wojciecha Kościelniaka, oddalonej od Lamadi o ok. 60 km. Parafia została głównym partnerem zagranicznym Fundacji Kiabakari. Główne potrzeby ośrodka, a co za tym idzie szczegółowy zakres projektu zostały określone w listopadzie 2016 r., podczas wizyty przedstawicieli Fundacji Kiabakari oraz proboszcza Parafii Katolickiej w Kiabakari w ośrodku Lamadi.

Salama Zaidi Lamadi (Bezpieczniej w Lamadi) - Polepszenie warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z albinizmem przez budowę dormitorium oraz ogrodzenia centrum opieki w Lamadi

Projekt był skierowany do dzieci, dotkniętych bielactwem i mieszkających w ośrodku w Lamadi. Jego celem było zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz podstawowych warunków sanitarno-higieniczno-zdrowotnych.

Na terenie ośrodka wybudowano dormitorium z łazienkami i odpowiednim wyposażaniem, zbudowano ogrodzenie terenu, zamontowano bramę wjazdową i wybudowano wartownię dla stróża. Projekt obejmował ponadto szkolenia dla dzieci i ich opiekunów nt. praw dzieci, a także możliwości leczenia i higieny wrażliwej skóry i oczu. Udział w szkoleniach miał pomóc dzieciom poznać swoją wartość, nabrać pewności siebie, poznać metody radzenia sobie z chorobą i w miarę samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Dodatkowym elementem projektu była organizacja wizyty dzieci z ośrodka w Lamadi  w szkole podstawowej w Kiabakari w celu nawiązania kontaktu z rówieśnikami, wspólnego udziału w zabawie i warsztatach, co jest zasadne nie tylko dla dzieci z albinizmem, ale także zdrowych dzieci, które przekonują się, że brak pigmentu w skórze nie powinien skazywać na dyskryminację w społeczeństwie.

Dzięki współpracy z misją w Kiabakari dzieci zostały objęte leczeniem i opieką medyczną w ośrodku zdrowia w Kiabakari, który rozwija się dzięki Polskiej Pomocy Rozwojowej. Dzieci zostały także objęte opieką okulistyczną i stomatologiczną przez klinikę „Tazama na Tabasamu”, powstałej w Kiabakari dzięki Polskiej Pomocy Rozwojowej 2016. Opieka medyczna w Kiabakari będzie zapewniona do czasu powstania małej przychodni zdrowia w Lamadi.

Salama Zaidi Lamadi (Bezpieczniej w Lamadi) - Polepszenie warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z albinizmem przez budowę dormitorium oraz ogrodzenia centrum opieki w Lamadi

W rezultacie realizacji projektu zapewniono bezpieczeństwo dla podopiecznych ośrodka z albinizmem w Lamadi przez wybudowanie dormitorium, wartownię dla stróża oraz ogrodzenie ośrodka.

Warunki mieszkaniowe i sanitarne mieszkańców ośrodka uległy zdecydowanej poprawie poprzez udostępnienie nowego dormitorium z sypialniami dla dziewcząt i chłopców oraz toaletami, wyposażonego w instalację elektryczną, sanitarną i solarową. W nowym dormitorium powstały cztery sypialnie (po dwie dla dziewcząt i chłopców), dwa pokoje i łazienka dla opiekunek, dziesięć toalet, dziesięć pryszniców oraz dwa magazyny. Do sypialni dziecięcych zakupiono 70 piętrowych łóżek z pościelą i ręcznikami. Na wyposażenie zakupiono ponadto stoliczki oraz krzesełka, szafki, sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice) oraz stosowne piktogramy.

Poprzez nawiązanie kontaktu z ośrodkiem zdrowia oraz kliniką stomatologiczno-okulistyczną w Kiabakari zapewniono dzieciom stały dostęp do opieki medycznej, co powinno przełożyć się na poprawę stanu zdrowia podopiecznych ośrodka.

W ramach projektu przeprowadzono wszystkie z zaplanowanych szkoleń:

  • szkolenie przeciwpożarowe,
  • kurs dietetyki i zdrowego żywienia,
  • szkolenie dotyczące psychologii pracy z dzieckiem,
  • kurs fotoprotekcji z użyciem preparatów z filtrami ochronnymi,
  • kurs okulistyczny z badaniem wzroku dzieci i doborem okularów.

Poprzez szkolenia dla dzieci, w tym w szczególności dzięki dwutygodniowemu kursowi samoobrony, udało się wzmocnić samoocenę i pewność siebie dzieci oraz ułatwić im kontakt z rówieśnikami.