Polska pomoc

Rwanda

Współpraca z Rwanda Telecentre Network ma na celu poprawę dostępności do powszechnego nauczania i w rezultacie opanowania umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych zarówno przez uczniów, jak i ich nauczycieli. Poszczególne zadania wolontariusza polegać będą na:
- prowadzeniu szkoleń wśród uczniów i kursantów z zakresu podstawowej obsługi komputerów;
- prowadzeniu szkoleń wśród trenerów i nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie podstawowej edukacji;
- pomocy w utrzymaniu dobrego stanu technicznego pracowni komputerowych, w których prowadzone będą zajęcia;
- działaniach promujących działalność edukacyjną organizacji przyjmującej.

 << powrót

w górę

Tagi