Polska pomoc

 

Rozwój stacji ratownictwa górskiego na Czarnohorze

Projekt polegał na stworzeniu bazy pod pierwszą na Ukrainie stację ratownictwa wysokogórskiego na górze Pop Iwan (2 028 m n.p.m. w paśmie Czarnohora) w Karpatach Wschodnich. W wyniku przeprowadzonych w ciągu dwóch lat (2016-2017) działań  przystosowano pomieszczenia dla potrzeb stacji: uprzątnięto gruz, naprawiono ściany, wyrównano podłoża, przeprowadzono termoizolację budynku, a także założono nową instalację elektryczną oraz cieplną. Przygotowano również ujęcie wody, ogrodzenie, wykonano okna oraz przeprowadzono remont pomieszczenia pełniącego funkcję punktu konsultacyjno-opatrunkowego dla pracy ratowników z turystami oraz aneksu kuchennego.

Równolegle w ramach innego projektu polskiej pomocy rozwojowej przeprowadzono szkolenie ratowników oraz wyposażono ich w niezbędny sprzęt. Dzięki tym działaniom powstała pierwsza profesjonalnie działająca wysokogórska stacja ratunkowa, w której ratownicy pełnią dyżur przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 94 500 zł, przy czym dofinansowanie ze środków Polskiej Pomocy przekroczyło 88 000 zł (dla kalkulacji przyjęto kurs 1 euro = 4,1749 zł).