Polska pomoc

 

Rozwój sektora przetwórstwa nerkowców w dystrykcie Mkuranga

Południowa Tanzania to jeden z tradycyjnych regionów uprawy nerkowca. Ze względu na słabo rozwinięty sektor ich przetwórstwa, miejscowi producenci nie są jednak w stanie w pełni wykorzystać potencjału ekonomicznego upraw. Około 85% orzechów sprzedawanych jest w skorupach. Niemal całość (99%) tego wolumenu trafia do Indii, skąd po przetworzeniu eksportowana jest – już jako produkt indyjski – po znacznie wyższych cenach.

Uprawa nerkowca stanowi podstawowe źródło utrzymania dla mieszkańców dystryktu Mkuranga. Ograniczone możliwości składowania i obróbki orzechów przesądzają jednakże o sezonowości tego zajęcia, angażującego rolników jedynie między wrześniem a grudniem każdego roku. Lokalny sektor przetwórczy stałby się zatem dla miejscowej ludności źródłem stabilniejszych dochodów. Niewymagająca szczególnych umiejętności ani kwalifikacji zawodowych obróbka orzeszków nerkowca, stwarzałaby również bezcenną szansę aktywizacji zawodowej i wyrównania szans kobiet (w szczególności tych najsłabiej wykształconych) na rynku pracy.

Orzechy nerkowca cieszą się dużą, stale rosnącą popularnością w świecie. W 2015 r. ich globalny import osiągnął wartość 1,17 mld euro, odpowiadającą wolumenowi 172 tys. ton. Średnia światowa konsumpcja orzechów jadalnych rośnie zaś o 9% w skali roku. Polska zalicza się do grona pięciu krajów europejskich o najwyższym rocznym wzroście importu orzechów nerkowca, kształtującym się na poziomie 31%. Rodzimi importerzy bakalii mogliby zatem być żywotnie zainteresowani nawiązaniem współpracy z tanzańskimi producentami.

Rozwój sektora przetwórstwa nerkowców w dystrykcie Mkuranga

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zatrudnienia oraz wsparcie wydajności i konkurencyjności sektora przetwórstwa orzechów nerkowca w dystrykcie Mkuranga.

Plan działań obejmuje budowę we wsi Kisiju hali magazynowo-produkcyjno-biurowej oraz wyposażenie jej w maszyny do obierania orzeszków oraz kotły parowe. Istnienie przestrzeni przystosowanej do przechowywania nieobranych orzechów przez cały rok i odpowiedniego zaplecza przetwórczego pozwoli zatrzymać proces produkcyjny w środowisku lokalnym. Obróbka nerkowców w Kisiju powinna zapewnić 150 nowych miejsc pracy.

Istotnym elementem projektu będzie też, kładąca nacisk na aktywizację zawodową kobiet, kampania społeczna zachęcająca do podejmowania zatrudnienia w sektorze produkcji i przetwórstwa nerkowców. Szacuje się, że czteromiesięczne działania promocyjne powinny objąć swym zasięgiem co najmniej 10 tys. mieszkańców dystryktu Mkuranga.

Beneficjenci przedsięwzięcia otrzymają również wsparcie w zakresie ukierunkowania rozwoju powstającego sektora przetwórczego oraz pozyskiwania nowych rynków zbytu. Opracowany zostanie trzyletni biznesplan, a 10 reprezentantów lokalnej społeczności weźmie udział w szkoleniu na temat prawodawstwa UE dotyczącego skupu nerkowców. Planowana jest również wizyta studyjna w Tanzanii, w której uczestniczyć będą przedstawiciele polskich firm szczególnie zainteresowanych nawiązaniem współpracy z miejscowymi producentami nerkowca.