Polska pomoc

 

Rozwój potencjału turystycznego w rejonie Imereti. Wsparcie regionalnego rynku pracy.

Region Imereti jest jedną z najpiękniejszych części Gruzji. Imereti znajduje się w nizinie Kolkheti, między pasmami Małego i Wielkiego Kaukazu. Historia tego regionu sięga czasów antycznych. Jest on bogaty w różnego rodzaju atrakcje turystyczne: ponad 200 zabytków, liczne szlaki górskie, jeziora, wodospady, jaskinie, uzdrowiska ze źródłami wód mineralnych. Centrum administracyjnym rejonu jest miasto Kutaisi – miasto o licznych walorach kulturowych i turystycznych. Liczba odwiedzających, szczególnie zagranicznych gości, stale rośnie. W roku 2013 całkowita liczba turystów zagranicznych wzrosła o ponad 25% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ani miasto Kutaisi – drugie co do wielkości miasto Gruzji, ani okolice nie są przygotowane na przyjmowanie turystów. Przede wszystkim brak wśród społeczeństwa świadomości potencjału, możliwości oraz potrzeb klienta – turysty. Właściciele kawiarni, restauracji, kwater do wynajęcia, sklepików, gospodarstw agroturystycznych nie są przyzwyczajeni do klienta turystycznego, szczególnie zagranicznego. Równocześnie region Imereti jest dotknięty znacznym bezrobociem, które mimo znacznego spadku w ciągu ostatnich 5 lat, ciągle wynosi około 20%.

Rozwój potencjału turystycznego w rejonie Imereti. Wsparcie regionalnego rynku pracy.

Projekt był realizowany od 17 marca do 15 sierpnia 2014 roku w Gruzji w rejonie Imereti.  Główne działania prowadzono w mieście Kutaisi. Projekt miał na celu wzmocnienie potencjału ekonomicznego rejonu Imereti poprzez rozwój lokalnej turystyki i popularyzację zatrudnienia w tej gałęzi gospodarki.

Beneficjentami szkoleń dla przewodników były osoby bezrobotne lub pracownicy firm i instytucji związanymi z turystyką, chcący podnieść swoje kwalifikacje. Natomiast beneficjentami szkoleń z prowadzenia biznesu w branży turystycznej byli drobni przedsiębiorcy, którzy chcieli dostosować swoją działalność do potrzeb turystów. Materiały o rejonie Imereti stworzone zostały z myślą o mieszkańcach regionu, przedsiębiorcach zajmujących się turystyką, agencjach turystycznych i organizacjach społecznych działających w tej branży.

Projekt służy realizacji priorytetów „małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie miejsc pracy” i  „edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna”.

Rozwój potencjału turystycznego w rejonie Imereti. Wsparcie regionalnego rynku pracy.

Projekt pozwolił na pobudzenie branży turystycznej w rejonie Imereti. Działania projektowe objęły:

  • przeszkolenie 80 osób z zakresu prowadzenia biznesu w branży turystycznej oraz z zakresu pracy przewodnika turystycznego;
  • budowę strony internetowej — zawierającej wszystkie opracowane w projekcie materiały (www.visitkutaisi.com oraz www.visitkutaisi.ge);
  • stworzenie broszury informacyjnej (wydrukowanej w liczbie 10 000 kopii).

Już podczas szkoleń ponad 60% uczestników deklarowało chęć pracy w branży turystycznej. Jedna firma turystyczna, zakładana przez uczestników projektu, jest w trakcje rejestracji.

Strona internetowa oraz ulotka, które powstały w ramach projektu skutecznie informują turystów o walorach rejonu Imereti. Wiele osób przylatujących do Kutaisi planowało od razu swą podróż do oddalonych miast i rejonów. Otrzymując na lotnisku przygotowaną w ramach projektu ulotkę, potencjalni turyści mogą rozważyć możliwość pozostania w Kutaisi lub regionie Imereti.

Zarówno projekt ulotki, jak i strona internetowa pozostały dostępne po zakończeniu projektu. Partnerzy projektu przy zaangażowaniu centrum informacji turystycznej Kutaisi Info mają za zadanie utrzymanie i aktualizację zasobów.