Polska pomoc

 

Rozwój obszarów wiejskich poprzez wsparcie inicjatyw społecznych – prace remontowe w gimnazjum wsi Balanesti

Balanesti to miejscowość położona w regionie Nisporeni, w środkowej części Mołdawii, w pobliżu najwyższego wzniesienia w tym kraju (430 m. n.p.m.). Zamieszkuje ją około 3 000 osób.

W efekcie przeprowadzenia prac remontowych w miejscowym gimnazjum stworzono dla 110 uczniów klas niższych odpowiednie pod względem sanitarnym warunki w stołówce szkolnej. Zakupiono kuchnię elektryczną, zestawy naczyń, meble do kuchni i stołówki. Zadbano także o poprawę komfortu nauki poprzez poprawę izolacji termicznej szkoły. W tym celu wymieniono 7 sztuk okien i 8 par drzwi. Dodatkową korzyścią przeprowadzonych działań było obniżenie kosztów ogrzewania oraz rachunków za korzystanie z wody w placówce. Udało się to osiągnąć dzięki zakupowi i instalacji kolektora słonecznego.

Całkowita wartość projektu przekroczyła 50 000 zł, przy czym dofinansowanie ze środków Polskiej Pomocy sięgnęło 41 749 zł (dla kalkulacji przyjęto kurs 1 euro = 4,1749 zł).