Polska pomoc

 

Rozwój Północy kontra rozwój Południa - kampania informująca o współzależnościach między wyborami Globalnej Północy, a rozwojem Globalnego Południa

Projekt był realizowany od czerwca do grudnia 2012 r. Poszczególne działania projektu odbywały się w głównych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Szczecin), działania prowadzone za pośrednictwem internetu miały zasięg ogólnokrajowy. 

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat relacji między wyborami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi globalnej Północy a rozwojem Południa. Różnorodne działania edukacyjne i kulturalne prowadzone w ramach projektu stanowiły źródło wiedzy na tematy związane z edukacją globalną i przyczyniły się do wzrostu zainteresowania tą tematyką wśród beneficjentów projektu.

Bezpośrednimi  odbiorcami była szeroka grupa mieszkańców Polski: nauczycieli, studentów i wykładowców, osób starszych i młodzieży.

W ramach projektu opublikowano 1100 szt. scenariuszy lekcji dla nauczycieli pt. „Zależności Globalne. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, które dostępne są również w wersji elektronicznej. Publikacja składa się z pięciu modułów poruszających zagadnienia związane z tematyką edukacji globalnej (zrównoważony rozwój, prawa człowieka, zmiany klimatu, odpowiedzialna konsumpcja, sprawiedliwy handel). Przygotowano również szkolenie e-learning poprzez stronę internetową organizacji, w którym wzięło udział 60 nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W rekrutacji pierwszeństwo miały osoby z mniejszych miejscowości.  Stworzono też kampanię internetową projektu i mapę myśli zależności globalnych, dostępną na stronie internetowej organizacji. Powstało również narzędzie multimedialne pt. Planeta RSS Zależności Globalnych, gromadzące informacje dot. edukacji globalnej. Celem narzędzia jest ukazanie treści dotyczących wzajemnych powiązań między krajami Globalnej Północy i  Południa.

Ponadto, w Warszawie zorganizowane zostało wydarzenie kulturalno-edukacyjne Noc dla Afryki, w ramach którego odbyły się pokazy filmów dokumentalnych,  dwa spotkania z ekspertami, wystawy i imprezy muzyczne.  W ramach projektu odbyło się również 5 debat akademickich w różnych miastach Polski, zorganizowanych we współpracy ze studenckimi kołami naukowymi. Łącznie wzięło w nich udział 251 osób.

Realizator projektu szacuje liczbę pośrednich odbiorców wszystkich działań projektowych na 30 000 osób.