Polska pomoc

 

Rozwój? Nie szkodzi. Kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju skierowana do młodzieży, studentów i osób dorosłych.

Jak pokazują badania opinii publicznej przeprowadzone przez TNS Polska na zlecenie MSZ w 2015 r., tylko 7% respondentów słyszało o nowej agendzie rozwojowej ONZ, co wskazuje na relatywni niski poziom wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR).

Projekt ma za zadanie rozwinąć wiedzę uczestników na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez pokazanie nowego paradygmatu rozwoju wszystkich społeczeństw, który jednocześnie żadnemu z nich nie będzie szkodzić.

Rozwój? Nie szkodzi. Kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju skierowana do młodzieży, studentów i osób dorosłych.

Jest to projekt modułowy, który jest realizowany w Polsce w okresie 1 sierpnia 2016 – 31 grudnia 2017 r., w Szczecinie, Wrocławiu, Lublinie, Rzeszowie i Łodzi. Jego głównymi adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież̇, studenci, dorośli (rodzice i dziadkowie) oraz użytkownicy Internetu.

Wykonawcą projektu jest Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (PZS), a partnerami 4 organizacje członkowskie PZS – Ośrodek Działań́ Ekologicznych „Źródła” (Łódź́), Stowarzyszenie “Ekoskop” (Rzeszów), Towarzystwo Dla Natury i Człowieka (Lublin) i Fundacja EkoRozwoju (Wrocław).

Bezpośrednim celem projektu jest dostarczenie młodzieży i osobom dorosłym rzetelnej wiedzy nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) i możliwego udziału polskiego społeczeństwa w ich realizacji. W ramach projektu w ciągu dwóch lat zostaną zorganizowane 24 wydarzenia edukacyjne w 5 miastach Polski (10 Global Justice Night, 5 Global Justice Morning, 9 warsztatów dla studentów Luch&Learn na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza), zostanie przygotowana wystawa z infografikami i broszura nt. CZR, a także krótki film promocyjny nt. wydarzenia Global Justice Night oraz inne materiały promocyjne.

Projekt, poprzez informowanie o Celach Zrównoważonego Rozwoju, ma w długofalowej perspektywie przyczynić się̨ ich realizacji, skupiając się na tych celach, których realizacja  może być́ bezpośrednio wspierana przez odpowiedzialne postawy indywidualnych obywateli. Są to:

• cel 1. dotyczący eliminacji ubóstwa,

• cel 2. w aspekcie promowania zrównoważonego modelu rolnictwa,

• cel 7. w aspekcie budowania dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii,

• cel 12. w aspekcie tworzenia wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji,

• cel 13. w aspekcie promowania działań́ mitygujących zmiany klimatu,

• cel 17. w aspekcie partnerskiej współpracy między społeczeństwami wspierającej mądre inwestowanie środków publicznych dla zrównoważonego rozwoju, dostęp do technologii i oparty na sprawiedliwych zasadach światowy system wymiany handlowej.

W 2017 roku przeprowadzono serię wydarzeń i warsztatów edukacyjnych, mających na celu dostarczenie wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju i roli polskiego społeczeństwa w ich realizacji. W listopadzie odbył się cykl wydarzeń Global Justice Night w Rzeszowie, Szczecinie, Łodzi, Wrocławiu i Lublinie, w których łącznie wzięło udział 250 osób. W każdym z miast odbywały się pokazy filmowe, dyskusje z gośćmi specjalnymi i prezentacje wystawy infografik dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cykl ten adresowany był do młodzieży i dorosłych, natomiast od marca do października przeprowadzono serię warsztatów dla dzieci - Global Justice Morning, w których udział wzięło łącznie 210 osób, a od marca do grudnia cykl warsztatów dla studentów - Lunch and Learn. Podczas wszystkich wydarzeń rozdawane były materiały promocyjne i informacyjne, takie jak broszury i gadżety.

Wydarzenia promowane były w lokalnych mediach i mediach społecznościowych, jednakże nie udało się osiągnąć zakładanej liczby uczestników. Może to sygnalizować spadek zainteresowania tematyką edukacji globalnej w społeczeństwie. Niska frekwencja mogła być spowodowana także kalendarzem imprez w poszczególnych miastach i nagromadzeniem wydarzeń w podobnym terminie, oraz warunki pogodowe.

Dotacja ze środków Polskiej Pomocy wyniosła 83 800 zł w 2016 r. i 81 570 zł w 2017 r., a wartość projektu osiągnęła odpowiednio 93 200zł w 2016 r. i 90 720 zł w 2017 r.

Rozwój? Nie szkodzi. Kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju skierowana do młodzieży, studentów i osób dorosłych.

Efektem realizacji projektu jest pogłębienie świadomości i skłonienie do przyjęcia odpowiedzialnych globalnie postaw w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, poprzez popularyzację rzetelnej wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W pierwszym roku realizacji projektu zorganizowano 5 wydarzeń Global Justice Night, z programem obejmujacym pokaz filmu na temat globalnych zależności, wystawę, loterię i część muzyczną. W wydarzeniach tych wzięło udział ok. 360 osób. W każdym mieście odbyła się promocja wydarzeń w lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych, a także promocja poprzez plakaty rozwieszane w miejscach publicznych. Organizacje partnerskie w Łodzi, Rzeszowie, Wrocławiu i Lublinie używały w promocji również swoich lokalnych newsletterów. Zorganizowano 5 konferencji prasowych promujących Global Justice Night w Szczecinie, Łodzi, Rzeszowie, Wrocławiu i Lublinie.

Przygotowano wystawę nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju, która była eksponowana podczas 5 wydarzeń Global Justice Night, a także film promocyjny dot. Global Justice Night, o potencjale filmu viralowego.

Na potrzeby projektu stworzony został scenariusz warsztatu dla studentów Lunch & Learn, który został udostępniony w wersji online na stronie internetowej kampanii.

Wyprodukowano i częściowo rozdystrybuowano w trakcie wydarzeń Global Justice Night materiały i gadżety promocyjne (100 plakatów, 50 koszulek, 170 usb, 1000 toreb materiałowych, 1500 smyczy, 20 kg cukierków krówek z hasłem kampanii).

W kolejnym module projektu zostanie zrealizowanych 20 wydarzeń skierowanych do dzieci (Global Justice Morning), do studentów (Lunch and Learn) oraz do wszystkich rodzajów publiczności (Global Justice Night).