Polska pomoc

Rozstrzygnięcie konkursu dot. wzmocnienia obecności polskich organizacji w dialogu europejskim

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje w konkursie „Wzmocnienie udziału polskich organizacji pozarządowych w europejskim dialogu na temat polityki i współpracy rozwojowej w okresie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

OBWIESZCZENIE NR 5 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 6 czerwca 2011r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotację
w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania
„Wzmocnienie udziału polskich organizacji pozarządowych
w europejskim dialogu na temat polityki i współpracy rozwojowej
w okresie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej" wraz z przyznaną kwotą dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ogłasza się w niniejszym obwieszczeniu wykaz jednostek, którym w drodze otwartego konkursu, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przyznano dotację na realizację zadań zleconych wraz z przyznaną kwotą dotacji.

Dotację w wysokosci 100 000 PLN przyznano Związkowi Stowarzyszeń Grupa Zagranica na projekt nr 1342/2011 pt. „Demokracja i rozwój. Wzmocnienie głosu polskich organizacji pozarządowych w europejskim dialogu nt. polityki i współpracy rozwojowej w okresie sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej".

Z up. Ministra Spraw Zagranicznych

               PODSEKRETARZ STANU

                          Krzysztof Stanowski

w górę

Tagi