Polska pomoc

 

Rewitalizacja stawów rybnych i sadów dla społeczności Arhuaco

Grupą docelową projektu jest społeczność Arhuaco zamieszkująca wieś Jimain należącą terytorialnie do miasta Pueblo Bello w górach Sierra Nevada. Jest to 27-tysięczna grupa Indian, którzy tradycyjnie zajmowali się rolnictwem. Wraz z pogłębieniem się konfliktu zbrojnego w Sierra Nevada, środowisko naturalne ulegało degradacji, zaś Arhuacos byli przesiedlani i prześladowani. Od początku konfliktu zbrojnego Indianie zmagają się z ubóstwem i brakiem wsparcia instytucjonalnego, co poważnie wpłynęło na stopień niedożywienia wśród dzieci. 

Rewitalizacja stawów rybnych i sadów dla społeczności Arhuaco

Projekt zaplanowany został na okres 1 listopada do 20 grudnia 2016 roku. Jego celem jest wzmocnienie upraw i przywrócenie równowagi społeczności Arhuaco na ziemiach do nich należących – wieś Jimain w górach Sierra Nevada w Kolumbii.

W ramach projektu zaplanowana jest rewitalizacja 4 stawów rybnych oraz 4 sadów.

Projekt realizowany jest bezpośrednio przez Ambasadę RP w Bogocie, która zakupi ryby i rośliny oraz sprzęt niezbędny do rewitalizacji stawów.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,2493 PLN.

Rewitalizacja stawów rybnych i sadów dla społeczności Arhuaco

Projekt przeprowadzono zgodnie z planem, tj. od 1 listopada do 20 grudnia 2016 roku. Polska placówka współpracowała z lokalnym przywódcą Arhuaco, co ułatwiło sprawną realizację projektu. Społeczność indiańska pogłębiła i dostosowała dwa stawy, do których wpuszczono 700 zakupionych ryb. Obok stawów założono sady z roślinami służącymi jako pokarm, m.in. malanga, juka. Zakupiono młyn do mielenia roślin i przekształcania ich w pokarm dla ryb. Dodatkowo zbudowano suszarnię, w której przetwarza się żywność. Do projektu w charakterze doradców została zaproszona kadra uniwersytecka z Wydziału Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Narodowego w Bogocie, która bezpłatnie nadzorowała jakość zakupionych ryb i roślin. Dzięki projektowi społeczność indiańska Arhuaca ma dostęp do świeżej żywności, co ma zapobiec wysokim wskaźnikom niedożywienia, zwłaszcza wśród dzieci.

Wartość projektu wyniosła 3033,31 dolarów, co zostało w całości pokryte przez dotację Polskiej pomocy.