Polska pomoc

Reportaże radiowe o pomocy rozwojowej 2019

Polskie projekty pomocowe w Kenii

Polski wkład w budowę tam piaskowych w Kenii

Kĩw'ũ to woda w języku kikamba. Jej pozyskiwanie w kenijskich wioskach jest ogromnym wyzwaniem. O projekcie budowy tam w Kenii, finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a realizowanym przez Polską Akcję Humanitarną w ramach Polska pomoc opowiada red. Wioletta Myszkowska

Reportaż oraz fotoleracja na stronach Raportu o stanie świata Programu Trzeciego PR

Spółdzielnia Ushirika

W spółdzieli usytuowanej w najbiedniejszej dzielnicy Mathare pracują kobiety znajdujące się w trudnym położeniu, posiadające duży bagaż doświadczeń wynikających z trudnego położenia społecznego. Dotychczasowe działania Spółdzielni zostały zauważone tak w slumsie, jak i poza jego granicami, a kobiety uzyskały możliwość zarobkowania przekładającego się na duże polepszenie ich sytuacji ekonomicznej, a tym samym na usamodzielnienie.

Reportaż oraz fotorelacja na stronach Raportu o stanie świata Programu Trzeciego PR

Jak Polska pomaga ukraińskim żołnierzom wracającym z pola walki?

Reportaż dot. znaczenia pomocy psychologicznej, indywidualnej i grupowej weteranom, ich rodzinom oraz osobom, które ucierpiały na skutek konfliktu na Ukrainie. Realizatorem projektu jest Fundacja Kalejdoskop Kultur.

Reportaż oraz fotoleracja na stronach Raportu o stanie świata Programu Trzeciego PR

Ratownictwo górskie w Gruzji

Górskie służby ratowonicze działające w estii, Svantii i Kazbegu wspierane są przez Polską pomoc. Podnoszenie kwalifikacji Gruzinów oraz o tworzeniu struktur ratownictwa, realizowanym przez Fundację ICAD w reportażu autorstwa Pawła Drozda.

Reportaż oraz fotorelacja na stronach internetowych Programu Trzeciego PR.

 Jak Polska pomaga młodym kobietom w Senegalu?

Zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych młodych kobiet następuje dzięki modernizacji szkół zawodowych w Dakarze i Joalu - projekt realizowany przez Fundację Dobra Fabryka w Senegalu

 

Reportaż oraz fotorelacja na stronie internetowej Raportu o stanie świata Programu Trzeciego PR

   Rowerem do Grodna w ramach projektu Polskiej pomocy


Szlak rowerowy AugustVelo  na terenie części Kanału Augustowskiego to efekt współpracy  Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Reportaż oraz fotorelacja na stronach Raportu o stanie świata Programu Trzeciego PR

Polski szpital pomaga pacjentom w Ugandzie

1 grudnia miała miejsca uroczysta inauguracja szpitala zbudowanego przez zakon Franciszkanów Konwentualnych. Projekt zakładał zakup sprzętu, umożliwiający działalność leczniczą Wanda Matugga Health Center im.Wandy Błeńskiej w zakresie podstawowej opieki medycznej, stomatologii, chirurgii, położnictwa oraz ratownictwa medycznego. 

Wanda Błeńska (1911-2014) to polska lekarka, misjonarka, która do 1994 roku pracowała w Ugandzie.

Pierwsze dziecko, które urodziło się w szpitalu to dziewczynka, która na cześć patronki szpitala dostała na imię Wanda (przy porodzie uczestniczyły wolontariuszki z Polski).

 

Reportaż oraz fotorelacja na stronach Raport o stanie świata Programu Trzeciego PR.

Jak polska pomoc rozwojowa pomaga na wschodzie Ukrainy?

 

Reportaż opisuje życie mieszkańców małych miejscowości położonych na wschodzie Ukrainy. Na rzecz głównie starsi mieszkańcy regionu działanie prowadzą pracownicy Fundacji Most Solidarności Międzynarodowej i Caritas Mariupol.

 Reportaż na stronach Raport o stanie świata Programu Trzeciego PR.

w górę

Tagi