Polska pomoc

Reportaże radiowe o pomocy rozwojowej 2018

Gabinety medyczne w Charkowie na Ukrainie działają dzięki finansowaniu Polskiej pomocy i Caritas Charków. Klientami gabinetów są m.in. osoby starsze, dorośli i dzieci, 3/4 z nich to osoby przesiedlone z części Zagłębia donieckiego.

Pojezierze Brasławskie przypomina polskie Mazury. W okolicach Brasławia jest 50 jezior, największe to Drywiaty, gdzie właśnie pomaga Polska za pośrednictwem Ambasady RP w Mińsku. Turystyka w tym regionie dopiero się rozwija, choć potencjał jest ogromny. Warto zaznaczyć, że przed wojną to miasto, które wtedy należało do Polski było ważnym ośrodkiem turystycznym, także ośrodkiem żeglarstwa.  

Inwestycja w najmłodsze pokolenie Gruzinów – tak można powiedzieć o projekcie polskiej pomocy współfinansowanym przez MSZ w Gruzji, realizowanym przez Stowarzyszenie Edukator. Chodzi mi. in. o tworzenie i wyposażanie przedszkoli zgodnie z metodami sprawdzonymi już w naszym kraju. Mają one pomóc lepiej przygotować dzieci do dalszego życia.

Procesy rewitalizacji wybranych miast w Mołdawii są wspierane przez Fundację Solidarności Międzynarodowej i program Polska pomoc. Dla Mołdawian bardzo ważne jest polskie doświadczenie i wykorzystanie zewnętrznej pomocy finansowej.

Szkoła Energii w Zbarażu to projekt Fundacji Innovatis, który jest wspierany w ramach programu współpracy rozwojowej Polska pomoc. Celem projektu jest przygotowanie kadry naukowej, która opracuje program nauczania odpowiedni do nowych potrzeb rynku pracy. Celem edukacji jest przygotowanie nauczycieli w szkolach zawodowych do kształcenia, m.in. monterów alternatywnych źródeł energii. 

W związku z decentralizacją państwowej straży pożarnej na Ukrainie tworzą się jednostki ochotnicze. Pod Równem w trzech miejscowościach utworzono ochotniczą straż pożarną, którą tworzy 36 strażaków. Polska strona dzięki programowi Polska pomoc oraz Związkowi Ochotniczej Straży Pożarnej RP wyposażyła ich w mundury, profesjonalny sprzęt i przeszkoliła ukraińskich kolegów.

Program wsparcia przedsiębiorczości beduińskich kobiet w Palestynie jest realizowany dzięki środkowm finansowym Polskiej pomocy przez Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah. Podczas warsztatów tworzona jest biżuteria.

Edukacja to jedyna szansa dla dzieci z kenisjkich slamsów na lepsze życie. Polska pomoc i Fundacja Partners Polska wspierają edukację przedszkolną w Nairobii w Kenii.

Rolnictwo napędza tanzańską gospodarkę. Zajęcia z parazytologii, a konkretnie badania pobranych ze zwięrząt próbek, są możliwe między innymi dzięki profesjonalnemu sprzętowi zapewnionymi przez Polską pomoc. Szkoła LITA w Tengeru chętnie współpracuje z polskimi wolontariuszami Fundacji Nauka dla rozwoju.

Organizacja HumanDoc pomaga ofiarom przemocy domowej w Gruzji dzięki wsparciu polskiej pomocy rozwojowej. Dziennie gruzińskie biuro stowarzyszenia Merkury odwiedza około 35 kobiet.

Wsparcie 1300 uchodźców w Kurdystanie jest możliwe dzięki programowi Polska pomoc i zaagażowaniu Polskiej Akcji Humanitarnej.  Aby przeżyć rodzice wysłają dzieci rano do szkoły, a popołudniu do pracy.

Wsparcie medyczne uchodźców z Syrii i najuboższych w Jordanii jest zapewnione dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Misji Medycznej. Obóz Zaatari funkcjonuje jak kilkudziesięciotysięczne miasto.

Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah wraz z palestyńskim partnerem Radiem Nisaa FM umożliwia kobietom podjęcie działalności gospodarczej. Polska pomoc udziela wsparcia 24 przedsiębiorczym kobietom, które zakładają firmy i stowarzyszenia promujące własne wyroby.

Przedstawicielstwo Polski w Ramallah wspiera także palestyńskie lokalne instytucje zajmujące się niepełnosprawnymi dzieci. Wielu uczniów reguralnie uczęszcza na zajęcia terapeutyczne organizowane przez Stowarzyszenie An-Nahda. 

w górę

Tagi